1,5900 zł
1,27% 0,0200 zł
PGO S.A. (PGO)

Powołanie Prezesa Zarządu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-05
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 05.10.2017 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Emitenta Pana Łukasza Petrusa i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Łukasz Petrus posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach gdzie uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Pan Łukasz Petrus jest związany z PGO od 2012 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Kuźni "Glinik" sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Produkcji. Następnie pełnił funkcje Wiceprezesa, a aktualnie Prezesa tej spółki. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu PGO S.A. Pan Łukasz Petrus równocześnie pozostanie Prezesem Zarządu Kuźni "Glinik" Sp. z o.o.
Pan Łukasz Petrus nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PGO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Łukasz Petrus nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-05 Andrzej Bulanowski Wiceprezes Zarządu
2017-10-05 Lucjan Augustyn Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.