REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

PEPEES: Uchwały ZWZ 29 czerwca 2021 r.

2021-06-30 11:03
publikacja
2021-06-30 11:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PEPEES_powziete_uchwaly_29.06.21.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Uchwały ZWZ 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r. wraz z informacją o oddanych głosach. Walne Zgromadzenie nie głosowało nad uchwałami, które nie zostały podjęte.
Stosownie do postanowienia § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Pełnomocnicy akcjonariusza EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zgłosili sprzeciwy do wszystkich uchwał, za wyjątkiem uchwały nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
PEPEES_powzięte uchwały 29.06.21.pdfPEPEES_powzięte uchwały 29.06.21.pdf Powzięte uchwały ZWZ 29.06.2021r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2021-06-30 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki