REKLAMA

PEPEES SA (1/2023) Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2023-05-26 11:50
publikacja
2023-05-26 11:50

Raport Bieżący nr 1/2023

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Do Spółki nie wpłynęły kandydatury na członków Rady Nadzorczej, mimo iż porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 9 przewidywał podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, Spółka nie miała możliwości opublikowania na stronie internetowej Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej wraz z kompletem materiałów ich dotyczących. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej uzależnione jest od zachowań akcjonariuszy, które pozostają poza kontrolą Spółki. Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka rozważy decyzję o trwałym odstąpieniu od stosowania zasady 4.9.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
W ciągu ostatnich 2 lat miały miejsce przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  Informujemy, że począwszy od 01 lipca 2021 r. incydentalne naruszenie zasady 4.9.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 miało także miejsce podczas Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 kwietnia 2022 r.

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Nieobecność Zarządu na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 25 maja 2023 r. była spowodowana nadzwyczajnymi obowiązkami. Spółka dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości Zarząd mógł uczestniczyć w walnych zgromadzeniach.
W ciągu ostatnich 2 lat miały miejsce przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  Informujemy, że począwszy od 01 lipca 2021 r. incydentalne naruszenie zasady 4.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 miało także miejsce podczas walnego zgromadzenia Spółki w dniu 14 kwietnia 2022 r.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki