REKLAMA

PEKAES: Złożenie przez PEKAES S.A w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom wyemitowanym przez PEKAES S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji PEKAES S.A.)

2016-11-18 14:58
publikacja
2016-11-18 14:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-18
Skrócona nazwa emitenta
PEKAES
Temat
Złożenie przez PEKAES S.A w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom wyemitowanym przez PEKAES S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji PEKAES S.A.)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że wykonując postanowienia uchwały nr 3/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz podjętych uchwał zostały przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 35/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.), w dniu 18 listopada 2016 r. Spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom wyemitowanym przez Spółkę formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-18 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2016-11-18 Jerzy Markow Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki