REKLAMA

PEKABEX: Powzięcie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2022-11-22 15:01
publikacja
2022-11-22 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-22
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Powzięcie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) powzięła informację o wyborze przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku („Inwestor”) oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i 3 śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi” na terenie działki nr 27 obręb Włocławek KM 88 przy ul. Celulozowej we Włocławku. O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i 3 śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi” na terenie działki nr 27 obręb Włocławek KM 88 przy ul. Celulozowej we Włocławku

Wartość umowy: 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)

Termin rozpoczęcia robót: z dniem zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

Okres gwarancji: 7 lat

Okres rękojmi: 7 lat

Zabezpieczenie dobrego wykonania: 5% wartości umowy brutto

Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 30% wartości zabezpieczenia dobrego wykonania

Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę/dostawcę: 20% wartości umowy brutto

Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak.

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-22 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
2022-11-22 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki