REKLAMA

PCC ROKITA S.A.: wyniki finansowe

2023-11-14 20:57
publikacja
2023-11-14 20:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PCC_Rokita_raport_3Q2023_20231114.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_Rokita_wybrane_dane_finansowe_3Q_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Rokita_wybrane_dane_finansowe_3Q_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 1 852 915 2 214 026 404 805 472 275
II. Zysk na działalności operacyjnej 249 169 478 972 54 436 102 170
III. Zysk przed opodatkowaniem 225 419 468 229 49 247 99 878
IV. Zysk netto 185 486 387 812 40 523 82 724
V. EBITDA 387 588 615 190 84 676 131 227
VI. Pozostałe dochody całkowite netto (1 230) 849 (269) 181
VII. Całkowite dochody ogółem 184 256 388 661 40 254 82 906
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 367 335 423 930 80 251 90 429
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (204 547) (195 115) (44 687) (41 620)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (474 235) (331 983) (103 606) (70 816)
XI. Przepływy pieniężne netto (311 447) (103 168) (68 042) (22 007)
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 9,34 19,53 2,04 4,17
XIV. Stan na 30.09.2023 Stan na 31.12.2022 Stan na 30.09.2023 Stan na 31.12.2022
XV. Aktywa trwałe 1 710 321 1 690 364 368 953 360 426
XVI. Aktywa obrotowe 749 397 1 202 009 161 661 256 297
XVII. Kapitał własny 1 299 129 1 543 138 280 250 329 034
XVIII. Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 283 4 233
XIX. Zobowiązania długoterminowe 594 034 613 051 128 146 130 717
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 566 555 736 184 122 218 156 972
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 65,44 77,73 14,12 16,57
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK PCC Rokita raport 3Q2023_20231114.pdfGK PCC Rokita raport 3Q2023_20231114.pdf Skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartał 2023
Grupa Kapitałowa Rokita_wybrane dane finansowe_3Q_2023.pdfGrupa Kapitałowa Rokita_wybrane dane finansowe_3Q_2023.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
PCC_Rokita_wybrane dane finansowe_3Q_2023.pdfPCC_Rokita_wybrane dane finansowe_3Q_2023.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-14 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
2023-11-14 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki