REKLAMA

PCC ROKITA S.A.: Rejestracja obligacji serii HA w KDPW

2023-11-06 23:00
publikacja
2023-11-06 23:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-06
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Rejestracja obligacji serii HA w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 listopada 2023 r. powziął informację o zawarciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie obligacji na okaziciela serii HA. Zgodnie z oświadczeniem KDPW w sprawie rejestracji z dnia 6 listopada 2023 r., w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW dokonuje w dniu 8 listopada 2023 r. rejestracji w depozycie papierów wartościowych 250 000 obligacji na okaziciela serii HA Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 781/X/23 z dnia 5 października 2023 r. oraz nadaje im kod PLPCCRK00290.

Podstawa prawna: §17 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-06 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2023-11-06 Natalia Rajczyk-Obierec Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki