2,2000 zł
0,46% 0,0100 zł
PCC Exol SA (PCX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PCC_EXOL_-_SSF_06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF__Raport_z_przegladu_PCC_Exol.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_EXOL_-_SF_06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_Sprawozdanie_z_badania_PCC_Exol.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_PCC_EXOL_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2019-08/PCC_Exol_wybrane_dane_finansowe_06.2019_201908280263016689.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Exol_wybrane_dane_finansowe_06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży 328 520 329 979 76 614 77 834
II. Zysk na działalności operacyjnej 22 817 17 368 5 321 4 097
III. Zysk przed opodatkowaniem 19 412 11 967 4 527 2 823
IV. Zysk netto 17 777 9 457 4 146 2 231
V. EBITDA 28 074 22 185 6 547 5 233
VI. Pozostałe dochody całkowite netto (313) 3 453 (73) 814
VII. Całkowite dochody ogółem 17 464 12 910 4 073 3 045
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 507 (3 607) 2 450 (851)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 174) (8 793) (4 238) (2 074)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 137) (7 297) (265) (1 721)
XI. Przepływy pieniężne netto (8 804) (19 697) (2 053) (4 646)
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 172 650 172 484 172 650 172 484
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 0,10 0,05 0,02 0,01
XIV. Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018
XV. Aktywa trwałe 405 995 390 366 95 483 90 783
XVI. Aktywa obrotowe 146 997 166 625 34 571 38 750
XVII. Kapitał własny 254 060 251 415 59 751 58 469
XVIII. Kapitał akcyjny 172 650 172 484 40 604 40 113
XIX. Zobowiązania długoterminowe 171 655 176 468 40 370 41 039
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 127 277 129 108 29 933 30 025
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 1,47 1,46 0,35 0,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK PCC EXOL - SSF_06.2019.pdfGK PCC EXOL - SSF_06.2019.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2019
SSF_ Raport z przeglądu_PCC Exol.pdfSSF_ Raport z przeglądu_PCC Exol.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
PCC EXOL - SF_06.2019.pdfPCC EXOL - SF_06.2019.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL za I półrocze 2019
SF_Sprawozdanie z badania_PCC Exol.pdfSF_Sprawozdanie z badania_PCC Exol.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
Sprawozdanie z działalności GK PCC EXOL 1H2019.pdfSprawozdanie z działalności GK PCC EXOL 1H2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC EXOL za I półrocze 2019
GK PCC Exol_wybrane dane finansowe_06.2019.pdfGK PCC Exol_wybrane dane finansowe_06.2019.pdf Wybrane dane finansowe GK PCC EXOL za I półrocze 2019
PCC Exol_wybrane dane finansowe_06.2019.pdfPCC Exol_wybrane dane finansowe_06.2019.pdf Wybrane dane finansowe PCC EXOL za I półrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-28 Mirosław Siwirski Prezes Zarządu
2019-08-28 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.