REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

PBS Finanse SA: wyniki finansowe

2022-11-29 22:14
publikacja
2022-11-29 22:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_sprawozdanie_finansowe_-_IIII_kwartal_2022r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 206 204 44 45
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej -422 -793 -90 -174
III. Zysk [strata] przed opodaktowaniem -591 -175 -126 -38
IV. Zysk [strata] netto -591 -175 -126 -38
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 833 -1 901 -604 -417
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 762 0 167
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 -17 -7 -4
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 864 -1 156 -611 -254
IX. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
X. Zysk [strata] netto na jedną akcję zwykłą [w zł / EUR] -0,06 -0,02 -0,01 0,00
XI. 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30
XII. Aktywa razem 10 263 10 598 2 107 2 288
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 934 1 638 397 353
XIV. Zobowiązania długoterminowe 15 15 3 3
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 606 316 124 68
XVI. Kapitał własny [aktywa netto] 8 329 8 961 1 710 1 934
XVII. Kapitał zakładowy 29 266 29 266 6 010 6 317
XVIII. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EUR] 0,80 0,86 0,16 0,19
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrocone sprawozdanie_finansowe_-_IIII_kwartal_2022r.pdfSkrocone sprawozdanie_finansowe_-_IIII_kwartal_2022r.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r.
Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2022.pdfInformacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2022.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki