REKLAMA

PARTEX S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Partex S.A.

2013-01-31 17:02
publikacja
2013-01-31 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
PARTEX S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Partex S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta Partex S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 30 stycznia 2013 roku zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta.
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz Emitenta Pan Grzegorz Bieleń poinformował, iż w dniach od 22 do 25 stycznia 2013 roku podczas sesji na rynku NewConnect, nabył łącznie 247 217 akcji zwykłych na okaziciela Partex S.A.
Przed dokonaniem powyższych transakcji Pan Grzegorz Bieleń posiadał 2 244 863 akcji Spółki, reprezentujących 20,00 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 20,00 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu powyższych transakcji Pan Grzegorz Bieleń posiada 2 492 080 akcji Spółki, reprezentujących 22,2 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 22,2 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, iż w zależności od sytuacji rynkowej w okresie 12 miesięcy zamierza zwiększyć bądź zmniejszyć udziały w spółce Partex S.A.
Ponadto Emitent prostuje numerację raportu nr 19/2012 z dnia 01.01.2013r., na raport o nr 01/2013.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Artur Woźniak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki