REKLAMA

PARP: zmiany demograficzne wymagają aktywizacji pracowników 50+

2021-04-14 09:00
publikacja
2021-04-14 09:00
fot. Newman Studio / Shutterstock

Aby załagodzić skutki zmian demograficznych, należy m.in. mocniej wspierać aktywizację zawodową osób 50+, by jak najdłużej pozostawały na rynku pracy – wynika z raportu PARP. Polsce, w perspektywie niespełna dwóch dekad, grozi duży spadek osób aktywnych na rynku pracy - dodano.

"W Polsce od prawie 30 lat obserwowany jest spadek liczby urodzeń. Taka sytuacja znacząco wpływa zarówno na rynek pracy (niedobór kadr), jak i system zabezpieczenia społecznego czy usług zdrowotnych. Aby załagodzić skutki zmian demograficznych należy m.in. zintensyfikować działania wspierające aktywizację zawodową osób 50+, żeby jak najdłużej pozostawały na rynku pracy" – czytamy w opublikowanym w środę raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pt. Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+.

Autorzy publikacji wskazali, że na skutek wydłużania się ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia, na świecie systematycznie rośnie odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym. W Polsce na koniec 2019 r. populacja osób powyżej 65. roku życia liczyła 6,9 mln, czyli 18,1 proc. liczby ludności. Z prognoz demograficznych GUS wynika, że w 2050 r. jej udział wzrośnie do 32,7 proc., a udział osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym - odpowiednio 57 proc. i niecałe 11 proc.

Jedną z przyczyn starzenia się społeczeństwa - zdaniem ekspertów - jest coraz późniejsze macierzyństwo. Na przestrzeni ostatnich trzech dekad obserwuje się, że kobiety w coraz późniejszym wieku decydują się na urodzenie pierwszego dziecka. Nie bez znaczenia pozostaje także wydłużony okres nauki oraz wyższa aktywność zawodowa kobiet - wskazali. "Co więcej, można zaobserwować wyraźny spadek liczby zawieranych małżeństw, a osoby żyjące w związkach nieformalnych rzadziej decydują się na posiadanie potomstwa" - dodali.

Ich zdaniem do starzenia się społeczeństwa przyczynia się również zmiana potrzeb konsumpcyjnych - wzrost zapotrzebowania na usługi związane z ochroną zdrowia, opieką społeczną, w tym powszechny dostęp do miejsc w placówkach dziennej opieki dla dzieci, tj. żłobków, przedszkoli. "Trudności w zapewnieniu opieki dla dzieci, po zakończeniu urlopu związanego z macierzyństwem, mogą skutkować przesuwaniem przez młodszą część społeczeństwa decyzji o prokreacji. Ponadto na zjawisko starzenia się ludności wpływa pośrednio szereg innych czynników, m.in.: poziom zamożności społeczeństwa, promowany model rodziny, wykształcenie ludności; polityka społeczna państwa itp." - czytamy.

Autorzy raportu uważają, że zmieniająca się struktura wieku społeczeństwa powinna skłonić pracodawców do dostrzeżenia potencjału zawodowego i doświadczenia osób starszych. Bardzo ważne - jak podkreślili - staje się inicjowanie rozwiązań, które będą wspierały osoby 50+ na rynku pracy, aby pozostawały one aktywne zawodowo jak najdłużej. Działania na rzecz pracowników starszych powinny opierać się zarówno na systemowych rozwiązaniach w ramach polityk krajowych, jak i indywidualnych programach realizowanych w miejscach pracy - dodali.

Z raportu wynika, że osoby starsze na rynku pracy borykają się z różnorodnymi problemami. Jednym z nich jest bariera mentalna pracodawców, którzy niechętnie zatrudniają osoby w wieku 50+. "Opinie dotyczące starszych pracowników są często niepotwierdzone i krzywdzące. Na ogół są to osoby lojalne, o dużej wiedzy merytorycznej i bogatym doświadczeniu życiowym i zawodowym, które pomaga im radzić sobie w trudnych sytuacjach i dopasowywać się do specyfiki pracodawcy" - wskazano.

Anna Skowrońska z Departamentu Analiz i Strategii PARP, cytowana w informacji, zwróciła uwagę, że zjawisko starzenia się społeczeństwa jest jednym z najważniejszych wyzwań warunkujących w najbliższych latach rozwój państw członkowskich UE, szczególnie Polski, która od wielu lat plasuje się w pierwszej trzydziestce krajów demograficznie starych na świecie. "Będzie miało również wpływ na podejmowane decyzje na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej" – oceniła.

Zdaniem ekspertów w perspektywie niespełna dwóch dekad Polsce grozi duży spadek osób aktywnych na rynku pracy. Z jednej strony będzie to skutkować poważnym niedoborem rąk do pracy, z drugiej, wyzwaniem dla systemu emerytalnego. W związku z rosnącą świadomością tego problemu zmieniają się cele polityki rynku pracy.

"W wielu krajach jednym z głównych priorytetów tej polityki jest zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych, a za istotny czynnik sprzyjający jego osiągnięciu w przedsiębiorstwie uważa się wdrażanie w procesie zarządczym modelu zarządzania wiekiem rozumianego, jako strategia zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowników" - poinformowała PARP. Ważne jest - jak dodała - dostosowanie otoczenia instytucjonalnego, zestawu narzędzi i instrumentów kierowanych na aktywizację zawodową osób 50+ do danej sytuacji gospodarczej. Istotne jest także zapewnienie środków na aktywizację osób 50+ nawet w takich warunkach gospodarczych, w których tworzenie miejsc pracy jest trudne.

Eksperci podkreślili, że w dobie starzenia się społeczeństw ważne jest również promowanie zdrowego stylu życia i umożliwienie pracownikom 50+ pozostawania jak najdłużej w dobrym zdrowiu oraz kondycji psychofizycznej.

Raport został sfinansowany z funduszy europejskich - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (PAP)

pad/ amac/

Źródło:PAP
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki