REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ORION INVESTMENT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

2020-01-31 08:51
publikacja
2020-01-31 08:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020 ESPI
Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ORION INVESTMENT S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - 25 marca 2020 roku. 
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 25 marca 2020 roku. 
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 13 maja 2020 roku. 
Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku - 28 sierpnia 2020 roku. 
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 18 listopada 2020 roku.
 
Jednocześnie Orion Investment S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie"), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym Orion Investment S.A. nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku.
Ponadto Orion Investment S.A. informuje, iż zgodnie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych za odpowiednio II kwartał 2020 roku oraz ostatni kwartał 2019 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-31 Marcin Gręda Wiceprezes Zarządu Marcin Gręda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki