WAŻNE

ORBIS: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu "Orbis" S.A.

2019-11-21 10:11
publikacja
2019-11-21 10:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_ORBIS_SA_t.j._zal._do_uchwaly_RN_z_21.11.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-21
Skrócona nazwa emitenta
ORBIS
Temat
Ustalenie tekstu jednolitego Statutu "Orbis" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie rejestracji przez sąd zmiany Statutu „Orbis” S.A. („Spółka”) dokonanej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 października 2019 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza „Orbis” S.A. Uchwałą nr 10/XI/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku, działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu „Orbis” S.A. i Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 października 2019 r., ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę Statutu. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust 2 w związku § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

_______________________________________________________________________________________
"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.

Załączniki
Plik Opis
STATUT ORBIS SA_t.j._zał. do uchwały RN z 21.11.2019.pdfSTATUT ORBIS SA_t.j._zał. do uchwały RN z 21.11.2019.pdf Tekst jednolity Statutu "Orbis" S.A. ustalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 10/XI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki