REKLAMA
WAŻNE

ORBIS: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu "Orbis" S.A.

2019-11-21 10:11
publikacja
2019-11-21 10:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_ORBIS_SA_t.j._zal._do_uchwaly_RN_z_21.11.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-21
Skrócona nazwa emitenta
ORBIS
Temat
Ustalenie tekstu jednolitego Statutu "Orbis" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie rejestracji przez sąd zmiany Statutu „Orbis” S.A. („Spółka”) dokonanej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 października 2019 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza „Orbis” S.A. Uchwałą nr 10/XI/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku, działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu „Orbis” S.A. i Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 października 2019 r., ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę Statutu. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust 2 w związku § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

_______________________________________________________________________________________
"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.

Załączniki
Plik Opis
STATUT ORBIS SA_t.j._zał. do uchwały RN z 21.11.2019.pdfSTATUT ORBIS SA_t.j._zał. do uchwały RN z 21.11.2019.pdf Tekst jednolity Statutu "Orbis" S.A. ustalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 10/XI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki