REKLAMA

ORANGEPL: Orange Polska rozpoczął przegląd opcji w celu potencjalnego utworzenia partnerstwa przy dalszej budowie sieci światłowodowej przez współkontrolowany podmiot (FiberCo).

2020-08-18 09:51
publikacja
2020-08-18 09:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-18
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Orange Polska rozpoczął przegląd opcji w celu potencjalnego utworzenia partnerstwa przy dalszej budowie sieci światłowodowej przez współkontrolowany podmiot (FiberCo).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o rozpoczęciu przeglądu opcji w zakresie poniżej opisanego projektu.


Orange Polska rozpoczął przegląd opcji w celu potencjalnego utworzenia partnerstwa przy dalszej budowie sieci światłowodowej przez współkontrolowany podmiot (FiberCo)

Biorąc pod uwagę duży potencjał rynkowy, zainteresowanie dalszą budową sieci światłowodowej w Polsce oraz potencjał do wygenerowania dużej wartości dla Spółki, Orange Polska rozpoczął przegląd opcji, których główne parametry obejmują:

1.Stworzenie wehikułu o roboczej nazwie FiberCo w celu budowy sieci dostępowej FTTH do około 1,7 miliona gospodarstw domowych w Polsce skoncentrowanej głównie w obszarach bez istniejącej infrastruktury szybkiego Internetu.

2.Wniesienie przez Orange Polska do FiberCo łączy obejmujących około 0,6 miliona gospodarstw domowych będących obecnie w zasięgu sieci FTTH (zakłada się, że obejmowały by one dostępem hurtowym około 0,15 miliona klientów).

3.FiberCo działałaby jako sieć otwarta dla Orange Polska oraz innych operatorów.

4.Orange Polska operowałby jako główny partner dla FiberCo w zakresie budowy i utrzymania sieci oraz dostarczania usług.

5.Sprzedaż inwestorowi przez Orange Polska współkontrolującego udziału w FiberCo.

Orange Polska chciałby podkreślić, że powyższe parametry mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie w ciągu procesu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report (21/2020)Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland18
August 2020(translation of Polish
version)title: Orange
Polska initiated a review of options for potential partnership into
further fibre rollout through co-controlled vehicle (FiberCo)


Pursuant to Article 17(1) of the Regulation (EU) No. 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, the Management Board of Orange
Polska S.A. (“Orange Polska”) announces the initiation of the review of
options for the project described below.


Orange Polska initiated a review of options for potential partnership
into further fibre rollout through co-controlled vehicle (FiberCo)


Contemplating big market potential and interest for further rollout of
FTTH network in Poland and significant value-creation potential, Orange
Polska launched a review of related options with the following key
characteristics:


1. Creating a FiberCo vehicle to rollout an FTTH access network to about
1.7 million households connectable in Poland focused predominantly on
areas without fast broadband infrastructure.


2. Contribution by Orange Polska of about 0.6 million of its existing
FTTH footprint (assumed to include wholesale access for about 0.15
million clients) to the FiberCo.


3. Granting an open access to this network to Orange Polska and other
operators.


4. Using Orange Polska as FiberCo’s main industrial partner for network
roll-out, delivery, maintenance and connectivity.


5. Sale by Orange Polska of a co-controlling stake of the FiberCo to an
investor.


Orange Polska would like to point that these are preliminary project
parameters, which may evolve during the process.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-18 Jean-François Fallacher Prezes Zarządu
2020-08-18 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki