REKLAMA
Tour de spółki

OPTEAM S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

2020-01-20 15:28
publikacja
2020-01-20 15:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-20
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OPTeam S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

1.Jednostkowe raporty kwartalne:

I kwartał 2020 r. – 7 maja 2020 r.
III kwartał 2020 r. – 5 listopada 2020 r.

2.Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 r. zostanie opublikowany w dniu
11 września 2020 r.

3.Jednostkowy raport roczny za 2019 rok Spółka opublikuje w dniu 20 marca 2020 r.

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie – informacje bieżące i okresowe”), Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za drugi oraz za czwarty kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia – informacje bieżące i okresowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-20 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki