REKLAMA

NORTH COAST: Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną

2020-07-03 17:48
publikacja
2020-07-03 17:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-03
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") nawiązując do raportu bieżącego 13/2019 z dnia 30.05.2019 r. informuje, że spółka zależna LATTERIA-TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie w dniu dzisiejszym otrzymała obustronnie podpisane aneksy do umów kredytowych:

1) aneks do umowy dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym nr 2008/5 z dnia 18 czerwca 2008r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie przedłużenia terminu spłaty kredytu w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) do dnia 31 maja 2021 r. oraz zmiany wysokości oprocentowania kredytu.

2) aneks do umowy kredytu zaliczka nr 2013/23 z dnia 10.10.2013r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie przedłużenia terminu wykorzystania kredytu w wysokości 2.000.000 euro (słownie: dwa miliony euro) do dnia 31 maja 2021 r. oraz zmiany wysokości oprocentowania kredytu.

Pozostałe warunki wymienionych umów nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż podpisane aneksy mogą mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 Maciej Stróżyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki