REKLAMA

NETWISE S.A.: Skup akcji własnych Netwise S.A.

2022-11-18 18:44
publikacja
2022-11-18 18:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NETWISE S.A.
Temat
Skup akcji własnych Netwise S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem Skupu Akcji Własnych Netwise S.A., opublikowanym raportem bieżącym ESPI 3/2022 z 16 sierpnia 2022 r. w wykonaniu uchwały numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2022 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki dokonał skupu akcji własnych.

Liczba i cena zakupionych akcji na rynku NewConnect, w okresie od 14 do 18 listopada 2022 r., przedstawia się następująco:

14.11.2022 - zakup 24 akcji spółki po cenie 34,60 PLN
18.11.2022 - zakup 50 akcji spółki po cenie 34,60 PLN

Nabyte akcje w okresie od 14 do 18 listopada 2022 stanowią 0,007% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,007% w ogólnej liczbie głosów na WZA Netwise S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w obecnej chwili posiada 2725 (dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć) sztuk akcji własnych, co stanowi 0,267% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,267% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki, średnia cena zakupu wyniosła 33,52 złotych.

Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie WZA do nabycia 101.813 akcji, słownie: stu jeden tysięcy ośmiuset trzynastu sztuk, o łącznej wartości nominalnej 10.181,30 zł w terminie 5 lat od dnia podjęcia Uchwały tj. od 18 lipca 2022 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-18 Wojciech Sobczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki