REKLAMA

NAFTA: Zmiany w Akcjonariacie Spółki

2010-11-12 18:47
publikacja
2010-11-12 18:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-12
Skrócona nazwa emitenta
NAFTA
Temat
Zmiany w Akcjonariacie Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W dniu 10 listopada 2010 r. Naftobudowa S.A. otrzymała od PZU Asset Management SA pismo dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Naftobudowa S.A. o poniższej treści:

"PZU Asset Management SA, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, uprzejmie informuje, iż w wyniku zawarcia w dniu 4 listopada 2010 r. transakcji kupna na rynku regulowanym 1.000 akcji spółki NAFTOBUDOWA S.A. ("Spółka") do portfeli inwestycyjnych naszych klientów, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył
w górę 20%.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 1.180.639
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 19,99%
Liczba głosów z akcji: 1.180.639
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 19,99%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 1.181.639
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 20,02%
Liczba głosów z akcji: 1.181.639
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 20,02%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-12 Kazimierz Wronkowski Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu
2010-11-12 Paweł Dyląg Dyrektor Operacyjny - Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki