REKLAMA

MILTON ESSEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku

2023-06-28 12:05
publikacja
2023-06-28 12:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-28
Skrócona nazwa emitenta
MILTON ESSEX S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:

Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku (dalej również: „ZWZ”), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. Jacek Bernard Stępień:
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 4.800.000
udział w głosach na ZWZ – 67,45 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 30,93 proc.

2. Radosław Solan
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.341.400
udział w głosach na ZWZ –18.85 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 8,64 proc.

3. Paweł Jerzy Łukasiewicz
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 500.000
udział w głosach na ZWZ –7,03 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 3,22 proc.

4. Iwona Izabella Kaczyńska-Stępień
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 450.000
udział w głosach na ZWZ – 6,32 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 2,90 proc.


Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 ze zm.).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-28 Iwona Kaczyńska-Stępień Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki