REKLAMA

M.W. TRADE: Uchwały NWZA podjęte 9.05.2022 r.

2022-05-09 17:15
publikacja
2022-05-09 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_NWZA_09.05.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-09
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Uchwały NWZA podjęte 9.05.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (NWZA), które odbyło się
9 maja 2022 roku.

Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia następującego punktu porządku obrad: powzięcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. Ponadto Zarząd informuje, że wszystkie pozostałe objęte porządkiem obrad uchwały zostały podjęte, nie wniesiono żadnego sprzeciwu, nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Uchwały NWZA 09.05.2022.pdfUchwały NWZA 09.05.2022.pdf Uchwały NWZA 09.05.2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-09 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2022-05-09 Maciej Mizuro Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki