REKLAMA

Lex Czarnek wraca w nowej formie. Projekt zmian trafił do Sejmu

2022-10-20 16:51
publikacja
2022-10-20 16:51

Wzmocnienie roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w szczególności kuratora oświaty tak, aby jak najpełniej mógł on wykonywać powierzone mu ustawowo zadania, przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt złożyli w Sejmie posłowie PiS.

Lex Czarnek wraca w nowej formie. Projekt zmian trafił do Sejmu
Lex Czarnek wraca w nowej formie. Projekt zmian trafił do Sejmu
fot. Mariusz Przygoda / / FORUM

"Niezmiernie istotne jest poprawianie warunków funkcjonowania szkół i placówek, co pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów i wychowanków" - napisano w uzasadnieniu ustawy.

Zdaniem autorów projektu, na potrzebę zwiększenia skuteczności oddziaływań organu sprawującego nadzór pedagogiczny na funkcjonowanie jednostek objętych jego nadzorem wskazują liczne sygnały od kuratorów oświaty, rodziców, nauczycieli oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Najczęściej sygnały te zawierają informacje o działaniach niezgodnych z przepisami prawa, niekorzystnie wpływających na jakość edukacji i warunki rozwoju uczniów i wychowanków objętych kształceniem, wychowaniem i opieką.

Zwrócono też uwagę na nieprawidłowości, jakie mają miejsce w sytuacji: powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na okres krótszy, niż 5 lat szkolnych oraz odwoływania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Reklama

Projekt ustawy przewiduje obowiązek uzyskania w tych sprawach pozytywnej opinii kuratora oświaty. W przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania dla uczniów szkół artystycznych, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, potrzebna będzie pozytywna opinia ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zdaniem autorów projektu "niezmiernie ważne jest, aby stanowisko dyrektora szkoły lub placówki zajmowała osoba, która gwarantuje należyte wykonanie powierzanych jej zadań, ale również która swoją wiedzą, doświadczeniem i postawą umożliwi najlepsze funkcjonowanie i organizację pracy kierowanej przez nią szkoły lub placówki".

W związku z tym w projekcie ustawy zaproponowano również: "wzmocnienie roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w kwestii powołania na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osoby niebędącej nauczycielem poprzez wprowadzenie obowiązku uzyskania jego pozytywnej opinii w tym zakresie".

Nawet 1500 zł na miesiąc – tyle kosztuje "darmowa" edukacja w Polsce

Ryza papieru do przedszkola, 50 zł co tydzień na korepetycje z matematyki i kolejne na zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, 100 zł na komitet rodzicielski we wrześniu, 15 zł dziennie na obiad dla przedszkolaka czy 100 zł rocznie na ognisko muzyczne – tak wygląda w praktyce darmowa edukacja w Polsce. Wydatki sięgają często nawet kilkuset złotych miesięcznie. „Do wszystkiego trzeba dopłacać” – jednogłośnie stwierdzają rodzice.

Projekt przewiduje też, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł wnioskować do organu prowadzącego o zawieszenie dyrektora szkoły lub placówki - jeśli stwierdzone zostaną "uchybienia związane z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę".

W projektowanej ustawie określa się również warunki, które muszą być spełnione, aby mogło dojść do likwidacji szkoły lub placówki. Określono też co podlega ocenie "w ramach opiniowania zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły przez właściwy organ sprawujący nadzór pedagogiczny".

Projekt ustawy przewiduje także zmiany w - jak napisano - "zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawczą albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki".

Zmiany, jak uzasadniono, mają na celu "wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły (radzie rodziców) w zakresie decydowania o treściach kierowanych do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje".

Rada rodziców otrzyma uprawnienia do przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi rodzicami przed wydaniem opinii wymaganej do wyrażenia przez dyrektora szkoły lub placówki zgody na rozpoczęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację. Rada rodziców będzie mogła wydać swoją opinię dopiero po przeprowadzonych konsultacjach.

Kompetencje rady rodziców zostaną także poszerzone o monitorowanie działalności stowarzyszenia lub innych organizacji prowadzących działalność w szkole lub placówce oraz informowanie rodziców uczniów o jego wynikach. "Dzięki tej regulacji rodzice zyskają szerszą informację o ofercie organizacji, jej dokonaniach i potencjalnych efektach w zakresie wspierania ich odziaływań wychowawczych" - uzasadniono.

Zgodnie z projektem ustawy, jeżeli uzgodnione warunki działalności przewidują prowadzenie zajęć z uczniami, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru przed rozpoczęciem zajęć oraz przedstawić rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi pełną informację o celach i treściach programu zajęć.

Opinia taka nie będzie jednak wymagana w przypadku zajęć organizowanych i prowadzonych: w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; realizowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom lub "przez organizację harcerską objętą Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

W projekcie ustawy znalazły się też propozycje zmian dotyczących oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach ponadpodstawowych. Ma to usprawnić proces wydawania przez ministra obrony narodowej zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Zajęcia z przygotowania wojskowego, realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego, zostały zaliczone do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Proponowane rozwiązania mają "usprawnić proces wydawania zezwoleń organom prowadzących na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz uzyskać większą efektywność zakładanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej celów rekrutacyjnych, tj. pozyskanie większej liczby kandydatów do odbycia skróconej służby przygotowawczej, którzy w przyszłości zasilą zasoby rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ mir/

Źródło:PAP
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (9)

dodaj komentarz
nsjanusz
Trzeba zacząć od tego że nauczyciel na terenie szkoły powinien 40 godzin przebywać o przy tablicy 30godzin
polityka_to_nie_ekonomia
Jak to przejdzie to automatycznie do wywalenia jest kurator oświaty w Krakowie. Zaraz się ktoś przyczepi, że ma słuszne poglądy. Może i dla kogoś tak, dla mnie nie, ale nie o to chodzi - ważne by swoje poglądy zostawiła w domu jak pełni funkcję publiczną.
msp
Pytam czego boi się Czarnej? Czernu paralizuje policję żądaniami licznej ochrony???!!!? W T F ???
fiat126p
" nieprawidłowości, jakie mają miejsce w sytuacji: powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na okres krótszy, niż 5 lat szkolnych"
A niby czemu to "nieprawidłowość"? Jeśli umowa stanowi, że na krócej?

"Zmiany, jak uzasadniono, mają na celu "wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz
" nieprawidłowości, jakie mają miejsce w sytuacji: powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na okres krótszy, niż 5 lat szkolnych"
A niby czemu to "nieprawidłowość"? Jeśli umowa stanowi, że na krócej?

"Zmiany, jak uzasadniono, mają na celu "wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły (radzie rodziców) w zakresie decydowania o treściach kierowanych do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje"."
Lepiej żeby rodzice mogli bardziej decydować o programie nauczania bo wspomniane "organizacje" mają marginalne znaczenie. Chociaż jeszcze lepiej byłoby wszystkim (pro-rządowym i religijnym też!) po prostu zakazać działalności na terenie szkoły. Szkoła ma być tylko do nauki, od wychowania jest rodzina.
jaszczura
Ta ekipa myśli, że zmiany przepchnięte kolanem będą trwałe. Naiwni.
jaszczura
I znowu: pyk, w parę minut paręnaście minusów, a potem znów spokój. Łapki są zmanipulowane!

Powiązane: Lex Czarnek

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki