REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2019-11-27 19:52
publikacja
2019-11-27 19:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
LiveChat_Software_SSF_H1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LiveChat_Software_SA_H12019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LiveChat_Software_-_Sprawozdanie_Zarzadu_1H_2018-19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdania_rewidenta_jedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdania_rewidenta_grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / półrocze / 2019 półrocze /
I. Przychody netto ze sprzedaży 62 497 52 096 16 137 12 196
II. Zysk z działalności operacyjnej 38 569 35 042 9 959 8 204
III. Zysk brutto 38 606 35 127 9 968 8 224
IV. Zysk netto 31 082 28 328 8 025 6 632
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 713 28 759 8 188 6 732
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 303 -4 842 -1 369 -1 134
VII. Przepływy netto z działalności finansowej -36 311 -34 248 -9 375 -8 018
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -9 901 -10 330 -2 556 -2 418
IX. Aktywa razem 57 684 43 457 14 421 10 144
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 514 4 151 2 129 969
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 945 -
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 570 4 152 1 392 969
XIII. Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,21 1,10 0,31 0,26
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,91 1,53 0,48 0,36
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
LiveChat Software SSF H1 2019.pdfLiveChat Software SSF H1 2019.pdf Sprawozdanie skonsolidowane
LiveChat Software SA H12019.pdfLiveChat Software SA H12019.pdf Sprawozdanie jednostkowe
LiveChat Software - Sprawozdanie Zarządu 1H 2018-19.pdfLiveChat Software - Sprawozdanie Zarządu 1H 2018-19.pdf Sprawozdanie zarządu
Sprawozdania rewidenta jedn.pdfSprawozdania rewidenta jedn.pdf Sprawozdanie rewidenta (jednostkowe)
Sprawozdania rewidenta grupa.pdfSprawozdania rewidenta grupa.pdf Sprawozdanie rewidenta (skonsolidowane)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-27 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2019-11-27 Urszula Jarzębowska członek zarządu
2019-11-27 Joanna Alwin dyrektor finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki