43,3000 zł
-4,94% -2,2500 zł
Livechat Software S.A. (LVC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
LVC_q1_2019_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LiveChat_Software_-_Skonsolidowane-Sprawozanie_Finansowe_Q12019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LiveChat_Software_SA_-_Jednostkowe_Sprawozdanie-Finansowe_Q1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży 30 177 25 515 7 028 5 933
II. Zysk z działalności operacyjnej 18 199 17 616 4 239 4 096
III. Zysk brutto 18 225 17 665 4 245 4 108
IV. Zysk netto 14 714 14 226 3 427 3 308
V. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 13 756 14 682 3 204 3 414
VI. Przepływy pienięzne netto z dzialalnosci inwestycyjnej -2 665 -1 485 -621 -345
VII. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 11 091 13 197 2 583 3 069
IX. Aktywa razem 75 182 63 690 17 480 14 603
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 004 4 227 1 396 969
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 004 4 227 1 396 969
XIII. Zysk na jedną akcję (w zł/euro) 0,57 0,55 0,13 0,13
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 2,69 2,31 0,62 0,53
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
LVC q1 2019 PL.pdfLVC q1 2019 PL.pdf Sprowozdanie Zarządu (informacja dodatkowa)
LiveChat Software - Skonsolidowane-Sprawozanie Finansowe Q12019.pdfLiveChat Software - Skonsolidowane-Sprawozanie Finansowe Q12019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
LiveChat Software SA - Jednostkowe Sprawozdanie-Finansowe_Q1 2019.pdfLiveChat Software SA - Jednostkowe Sprawozdanie-Finansowe_Q1 2019.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-28 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2019-08-28 Urszula Jarzębowska członek zarządu
2019-08-28 Joanna Alwin dyrektor finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.