REKLAMA
PIT 2022

KREZUS SA: Powołanie Zarządu i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A.

2018-12-02 22:56
publikacja
2018-12-02 22:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_84.2018_-_Zyciorys_powolanego_Prezesa_Zarzadu_Emitenta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 84 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-02
Skrócona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat
Powołanie Zarządu i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że dnia 30 listopada 2018 roku nowo powołana Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie uchwały numer 4/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku postanowiła ustalić liczbę członków Zarządu Emitenta na jedną osobę i powołać do Zarządu Emitenta Mateusza Gromka powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

Zarząd Emitenta powziął informację, iż Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 listopada 2018 r. podjęło uchwałę numer 14/2018 na podstawie, której odwołała z Zarządu Emitenta pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Mariusza Królikowskiego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 listopada 2018 r. Pan Mariusz Królikowski złożył w sekretariacie Emitenta rezygnację z pełnienia obowiązków funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, lecz nie poinformował o przyczynach złożenia rezygnacji.

Życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powołany Prezes Zarządu Emitenta nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych ani też członek organów spółek kapitałowych lub innych konkurencyjnych osób prawnych. Powołany Prezes Zarządu nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 84.2018 - Życiorys powołanego Prezesa Zarządu Emitenta.pdfZałącznik do RB 84.2018 - Życiorys powołanego Prezesa Zarządu Emitenta.pdf Życiorys powołanego Prezesa Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-02 Mateusz Gromek Prezes Zarządu Emitenta
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
energetyk997
Brawo Pan Mateusz. Wodzu prowadź.... ;)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki