KNF ukarała akcjonariusza Bumechu

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę w wysokości 10 tys. złotych na jednego z akcjonariuszy Bumechu. Powodem kary jest nieterminowe przekazanie informacji o zmianie stanu posiadania akcji.

„Komisja jednogłośnie nałożyła na Jarosława Chodackiego karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych (…) w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki Bumech S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% w styczniu 2017 r.” – poinformowała KNF w komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu.

Jarosław Chodacki został znaczącym akcjonariuszem spółki Bumech w styczniu 2015 roku, po przejęciu przez Bumech spółki ZWG. Chodacki nabył akcje ZWG od jednego z akcjonariuszy tej spółki w transakcji zawartej dnia 8 stycznia 2015 roku. Jednak w celu połączenia spółek, Bumech wyemitował nowe akcje serii F, które otrzymali akcjonariusze ZWG, w proporcji dwie akcje Bumech za jedną ZWG. Chodacki, który kupił 2 448 000 akcji ZWG otrzymał więc 4 896 000 akcje Bumechu, które stanowiły wtedy 7,59% głosów na WZA spółki.

Chodacki poniżej progu 5% głosów na WZA Bumechu zszedł 18 stycznia 2017 roku, kiedy to sprzedał 219 900 akcji spółki. O fakcie tym poinformował jednak spółkę i KNF dopiero w kwietniu, sama zaś spółka informację o tym opublikowała w komunikacie z dnia 21 kwietnia 2017 roku. Tymczasem przepisy prawa nakładają obowiązek informowania o takich zmianach w terminie najpóźniej 4 dni roboczych lub 6 dni sesyjnych, jeśli stało się to w wyniku zawarcia transakcji na rynku.

„Ukaranie Jarosława Chodackiego (dalej Strona) nastąpiło w związku ze stwierdzeniem, iż dopuścił się on naruszenia przepisu art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w styczniu 2017 r. udział Jarosława Chodackiego w ogólnej liczbie głosów Spółki zmniejszył się poniżej 5% co zaktualizowało obowiązek zawiadomienia o tym fakcie Komisji i Spółki, czego Strona nie uczyniła w terminie” – czytamy w komunikacie KNF.

„Uczestnicy rynku nie posiadali rzetelnej informacji dotyczącej struktury akcjonariatu spółki Bumech S.A. Przyczyniło się to do zachwiania jednej z fundamentalnych zasad, na której oparty jest publiczny obrót papierami wartościowymi, tj. zasady przejrzystości (…) Niezwłoczność oraz krótkie terminy maksymalne do przekazania takiego zawiadomienia realizować mają cel regulacji art. 69 ustawy o ofercie, tj. zapewnienie jak najwyższego poziomu przejrzystości w zakresie informacji dotyczących struktury akcjonariatu w spółce. Zmiany rozkładu ogólnej liczby głosów w spółce mogą stanowić sygnał dla rynku wpływający na kształtowanie się poziomu kursów akcji danej spółki” – tłumaczy dalej Komisja w komunikacie.

Ponieważ akcjonariusze posiadający akcje w wysokości nie przekraczającej 5% głosów na WZA spółki nie muszą ujawniać swojego stanu posiadania, dopóki nie przekroczą progu 5% głosów na WZA, w chwili obecnej nie wiadomo, czy Chodacki wciąż posiada jakiekolwiek akcje Bumechu. Spółka na swojej stronie internetowej nie ujmuje Chodackiego w strukturze akcjonariatu.

Marcin Dziadkowiak

Źródło:
Firmy:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 6 saintclair

10 k dla takiego kombinatora?, Statler i Waldorf się poskładali ze śmiechu

! Odpowiedz
1 5 doninik

Ale to jest trochę archaiczne. Jeżeli akcje są w obrocie to wszelkie informacje o strukturze akcjonariatu są w KDPW. Stąd prosty sposób, by przekazać te informacje do KNF i emitenta. Potrzebny tylko system informatyczny. Teraz każdy musi pilnować tych progów i ponosić absurdalne konsekwencje.

! Odpowiedz
0 30 -wernyhora-

10 tysięcy zł? To chyba jakiś ponury żart. KNF to kabaret.

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

BUMECH 2,38% 0,43
2018-03-23 17:03:38
WIG -0,71% 59 436,36
2018-03-23 17:05:00
WIG20 -0,74% 2 257,22
2018-03-23 17:15:00
WIG30 -0,77% 2 607,19
2018-03-23 17:05:00
MWIG40 -0,86% 4 611,80
2018-03-23 17:05:00
DAX -1,77% 11 886,31
2018-03-23 17:35:00
NASDAQ -2,43% 6 992,67
2018-03-23 21:02:00
SP500 -2,10% 2 588,26
2018-03-23 20:59:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl