REKLAMA

BUMECH S.A.: Znaczne pakiety akcji

2017-04-21 12:25
publikacja
2017-04-21 12:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2017
Data sporządzenia: 2017-04-21
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21.04.2017 roku otrzymał od Chodackiego Jarosława datowaną na 20.01.2017 roku informację wynikającą z obowiązku określonego art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami), w której informuje on o zejściu poniżej progu 5% akcji w ogólnej ilości głosów Spółki.

Zejście poniżej progu nastąpiło w dniu 18 stycznia 2017 roku w wyniku transakcji sprzedaży na rynku regulowanym GPW 219 900 sztuk akcji Bumech.

W związku z powyższym Akcjonariusz informuje, że:
1) liczba akcji Spółki posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 3 410 725 i stanowiła 5,3% udziału w kapitale zakładowym Spółki;
2) liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Bumech. posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 3 410 725 i stanowiła 5,3% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta;
5) po dokonanej zmianie udziału liczba posiadanych przez niego akcji Spółki wynosiła 3 190 825 akcji, co stanowi 4,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki;
6) po dokonanej zmianie udziału liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wynosi 3 190 825 i stanowi 4,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów Bumech;
7) w odniesieniu do akcjonariusza nie występują podmioty zależne, posiadające akcje Spółki;
8) nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art.69 b ust 2 i 3 Ustawy;
9) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-21 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
2017-04-21 Janetta Ostafin Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (2)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki