REKLAMA

BUMECH S.A.: Znaczne pakiety akcji

2017-04-21 12:25
publikacja
2017-04-21 12:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2017
Data sporządzenia: 2017-04-21
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21.04.2017 roku otrzymał od Chodackiego Jarosława datowaną na 20.01.2017 roku informację wynikającą z obowiązku określonego art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami), w której informuje on o zejściu poniżej progu 5% akcji w ogólnej ilości głosów Spółki.

Zejście poniżej progu nastąpiło w dniu 18 stycznia 2017 roku w wyniku transakcji sprzedaży na rynku regulowanym GPW 219 900 sztuk akcji Bumech.

W związku z powyższym Akcjonariusz informuje, że:
1) liczba akcji Spółki posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 3 410 725 i stanowiła 5,3% udziału w kapitale zakładowym Spółki;
2) liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Bumech. posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 3 410 725 i stanowiła 5,3% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta;
5) po dokonanej zmianie udziału liczba posiadanych przez niego akcji Spółki wynosiła 3 190 825 akcji, co stanowi 4,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki;
6) po dokonanej zmianie udziału liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wynosi 3 190 825 i stanowi 4,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów Bumech;
7) w odniesieniu do akcjonariusza nie występują podmioty zależne, posiadające akcje Spółki;
8) nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art.69 b ust 2 i 3 Ustawy;
9) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-21 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
2017-04-21 Janetta Ostafin Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki