REKLAMA

KNF dopuściła wypłatę przez banki całego zysku za 2022 rok

2022-12-06 17:14, akt.2022-12-06 18:31
publikacja
2022-12-06 17:14
aktualizacja
2022-12-06 18:31
KNF dopuściła wypłatę przez banki całego zysku za 2022 rok
KNF dopuściła wypłatę przez banki całego zysku za 2022 rok
fot. Robert Gardzinski / / FORUM

Komisja Nadzoru Finansowego dopuściła przeznaczenie przez banki na dywidendę całego zysku za 2022 rok, banki te muszą mieć m.in. dobrej jakości portfel kredytowy. Komisja utrzymała próg wypłaty do 75 proc. i do 50 proc. zysku i określiła dodatkowe kryteria do wypłaty dywidendy dla banków z walutowymi kredytami mieszkaniowymi - podała KNF w wytycznych dywidendowych dla banków komercyjnych.

Komisja podała, że kwotę do wysokości 50 proc. zysku z 2022 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

 • nierealizujące programu naprawczego,
 • pozytywnie oceniane w ramach Badania i Oceny Nadzorczej (ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5),
 • wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5 proc.,
 • posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum: 4,5 proc. + 56,25 proc.*wymóg P2R + wymóg połączonego bufora,
 • posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum: 6 proc. + 75 proc.*wymóg P2R + wymóg połączonego bufora,
 • posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum: 8 proc. + wymóg P2R + wymóg połączonego bufora.

Kwotę do wysokości 75 proc. zysku z 2022 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 50 proc. z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

Z kolei kwotę do wysokości 100 proc. zysku z 2022 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 75 proc., a także których portfel należności od sektora niefinansowego charakteryzuje się dobrą jakością kredytową (udział NPL, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, na poziomie nieprzewyższającym 5 proc.).

KNF podała, że dla banków posiadających istotny portfel walutowych kredytów mieszkaniowych stopę dywidendy należy dodatkowo skorygować o dodatkowe kryteria. Kryteria te Komisja utrzymała na poziomie z ubiegłorocznego stanowiska w sprawie polityki dywidendowej.

Kryterium 1 - bazuje na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:

 • banki z udziałem powyżej 5 proc. - korekta stopy dywidendy o 20 p.p.;
 • banki z udziałem powyżej 10 proc. - korekta stopy dywidendy o 40 p.p.;
 • banki z udziałem powyżej 20 proc. - korekta stopy dywidendy o 60 p.p.;
 • banki z udziałem powyżej 30 proc. - korekta stopy dywidendy o 100 p.p

Kryterium 2 - bazuje na udziale kredytów udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych:

 • banki z udziałem powyżej 20 proc. - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.;
 • banki z udziałem powyżej 50 proc. - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.,

"Komisja uznaje także za niezbędne niepodejmowanie innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru" - napisano w stanowisku.

"Dotyczy to także ewentualnych wypłat dywidend z zysku zatrzymanego oraz wykupów akcji własnych. Komisja oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo poprzedzona konsultacją z organem nadzoru i uzależniona od jej wyniku" - dodano. (PAP Biznes)

seb/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
tak_sobie_pisze
Cytując klasykę: „ale jaja, ale jaja” :-)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki