KGHM miał 2,79 mld zł jednostkowej i 5,01 mld zł skonsolidowanej straty netto w '15

KGHM zanotował w zeszłym roku 2.788 mln zł straty na poziomie jednostkowym i 5.012 mln zł straty na poziomie skonsolidowanym. Rok wcześniej było to odpowiednio 2.414 mln zł i 2.450 mln zł zysku.

[Aktualizacja 18.03]

KGHM miał 2,79 mld zł jednostkowej i 5,01 mld zł skonsolidowanej straty netto w '15
KGHM miał 2,79 mld zł jednostkowej i 5,01 mld zł skonsolidowanej straty netto w '15 (fot. Joanna Borowska / FORUM)

Przychody KGHM Polska Miedź spadły w 2015 r. do 15,9 mld zł z 16,6 mld zł. W przypadku grupy skurczyły się nieznacznie do 20 mld zł z 20,5 mld zł.

PAP Biznes nie publikował konsensusu wyników KGHM za IV kwartał 2015 r. ze względu na duże rozbieżności w prognozach domów maklerskich spowodowane odpisami zapowiedzianymi przez spółkę.

Z wyliczeń PAP wynika, że w samym IV kwartale spółka zanotowała ponad 4,46 mld zł straty netto, a na poziomie skonsolidowanym 6,24 mld zł straty.

KGHM zakłada średnią cenę miedzi 5.000 USD za tonę i srebra 14 USD za uncję w 2016

"KGHM Polska Miedź zakłada w 2016 r. dalsze pogorszenie notowań metali, w tym miedzi o 9 proc. (planowane średnie notowania miedzi: 5.000 USD/t) i srebra o 11 proc. (planowane średnie notowania srebra: 14,00 USD/troz), którego negatywne skutki częściowo niweluje osłabienie złotego wobec dolara amerykańskiego o 5 proc.. W efekcie zakłada się obniżenie notowań miedzi i srebra wyrażonych w złotych odpowiednio o 5 proc. i 6 proc." - napisano w komunikacie. KGHM planuje utrzymanie w 2016 r. stabilnej produkcji miedzi w koncentracie na poziomie 426,8 tys. t i kosztu produkcji C1 na poziomie 1,45 USD/funt, tj. o 1,4 proc. niższym niż zrealizowany w 2015 r.

"W związku z planowanym, czteromiesięcznym postojem w HM Głogów I związanym ze zmianą technologii z pieca szybowego na piec zawiesinowy, spółka zakłada zmniejszenie produkcji miedzi elektrolitycznej w 2016 r. o 9 proc. (tj. do poziomu 525,4 tys. t) i srebra o 21 proc. (tj. do poziomu 1.010 t). Zmniejszenie wolumenu produkcji będzie skutkowało zwiększeniem kosztu jednostkowego produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych: sprzężonego o 6 proc. i całkowitego o 15 proc. (tj. do poziomu 16.345 zł/t)" - podała spółka.

Planowany w 2016 r. wolumen sprzedaży miedzi, jest na poziomie zbliżonym do 2015 r. i wynosi 575,7 tys. t, natomiast wolumen sprzedaży srebra jest o 9 proc. niższy i wynosi 1.134 t. Wolumen sprzedaży miedzi i srebra w 2016 r. obejmuje planowaną sprzedaż koncentratów własnych w wysokości 215 tys. t, które nie zostaną wykorzystane przez KGHM ze względu na postój hutniczy.

Prezes KGHM: MF pracuje nad podatkiem od niektórych kopalin, analizuje algorytm jego naliczania

Ministerstwo Finansów pracuje nad podatkiem od niektórych kopalin, analizuje algorytm jego naliczania - poinformował Krzysztof Skóra, prezes KGHM.

"Jeśli chodzi o podatek od niektórych kopalin to trwają prace w MF, analizowany jest algorytm naliczania podatku. To faza robocza, jesteśmy w kontakcie z ministerstwem. Jeśli będzie sugestia co od zmiany algorytmu, to się do tego odniesiemy" - powiedział na konferencji Skóra.

"Mamy świadomość, jeśli chodzi o zawieszenie podatku, że wpływy z podatku zostały zapisane w budżecie i jakakolwiek zmiana wymagałaby zmiany założeń budżetu. () Rentę surowcową płacą firmy na całym świecie, jest jednak kwestia ich wielkości. Wiadomo, że każdy podmiot chciałby płacić jak najniższe podatki, a Skarb Państwa musi dbać o dochody budżetu" - dodał.

W 2015 r. KGHM zapłacił 1,4 mld zł podatku od niektórych kopalin.

KGHM zakłada w '16 realizację 2,53 mld zł inwestycji rzeczowych i 1,49 mld zł kapitałowych

"Wysoki poziom nakładów inwestycyjnych wynika w dużej mierze z konieczności zakończenia rozpoczętych inwestycji związanych ze zmianą technologii w hutnictwie oraz z planowanego wsparcia w formie pożyczki właścicielskiej działalności operacyjnej kopalni Sierra Gorda oraz aktywów górniczych KGHM International w obecnych niekorzystnych warunkach makroekonomicznych" - napisano.

Ponadto w 2016 r. spółka, w ramach inwestycji kapitałowych, zaplanowała środki na zagraniczne projekty rozwojowe w obszarze rozwoju bazy zasobowej (Ajax, Victoria, Sierra Gorda Oxide) związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i prowadzonymi analizami.

KGHM zdecydował o rozpoczęciu rewizji założeń strategii na lata 2015-2020

W związku z pogorszeniem warunków makroekonomicznych i zmniejszeniem produkcji, zarząd KGHM zdecydował o rozpoczęciu procesu rewizji założeń strategii na lata 2015-2020.

Rewizja strategii ma polegać m.in. na dokonaniu przeglądu oraz priorytetyzacji projektów inwestycyjnych w całej grupie w celu "istotnego zmniejszenia potrzeb kapitałowych w krótkim i średnim terminie".

Spółka poinformowała, że wdraża również zaawansowane programy efektywności kosztowej prowadzonych operacji górniczych, oparte m.in. o optymalizację procesów technologicznych, zatrudnienia, renegocjację kontraktów na dostawy materiałów i usług.

Strategia KGHM na lata 2015-2020 zakłada zwiększenie produkcji do 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej ze wsadów własnych. Udział produkcji z aktywów zagranicznych ma wzrosnąć w tym czasie z 17 proc. do 40 proc.

W okresie obowiązywania strategii spółka zamierza wydać na inwestycje 27 mld zł.

Długoterminowym celem KGHM jest nadal utrzymywanie wskaźnika dług netto: EBITDA poniżej 2x

Długoterminowym celem KGHM jest nadal utrzymywanie wskaźnika dług netto /EBITDA poniżej 2x - poinformował na konferencji wiceprezes ds. finansowych Stefan Świątkowski.

Wskaźnik dług netto do skorygowanej EBITDA wyniósł na koniec 2015 r. 1,4 wobec 0,9 na koniec 2014 r.

Dług netto grupy kapitałowej wzrósł do 6,55 mld zł na koniec 2015 r. z ok. 4,34 mld zł na koniec 2014 r. Na zwiększenie zadłużenia największy wpływ miała wypłata dywidendy w kwocie 800 mln zł oraz wydatki inwestycyjne, głównie w projektach Sierra Gorda i Victoria.

KGHM-owi grożą kary w Chile

KGHM-owi grożą kary w Chile

Chilijskie władze sformułowały dziewięć zarzutów dotyczących łamania norm środowiska przez projekt Sierra Gorda. Kopalni grożą m.in. kary finansowe.

KGHM nie wyklucza wypłaty dywidendy, ostateczna rekomendacja w maju

KGHM nie wyklucza wypłaty dywidendy, ostateczna rekomendacja zarządu będzie w maju - poinformował prezes Krzysztof Skóra.

"Spółka planuje zwyczajne walne zgromadzenie na czerwiec. Oczywiście rekomendacja zostanie przedstawiona w okresie późniejszym. W założeniach na ten rok spółka zawarła pewne określenie co do dywidendy, natomiast ostateczna rekomendacja pojawi się w maju" - powiedział na konferencji Skóra.

Na pytanie, czy spółka nie wyklucza w związku z tym wypłaty dywidendy za 2015 r., odpowiedział: "Oczywiście nie wykluczamy wypłaty, ale ostateczna rekomendacja będzie w maju".

KGHM obecnie nie zakłada rewizji polityki dywidendowej

KGHM obecnie nie zakłada rewizji polityki dywidendowej - poinformowała w piątek Renata Wiernik-Gizicka, dyrektor w KGHM.

"Na dzisiaj nie zakładamy rewizji samej polityki dywidendowej" - odpowiedziała na konferencji Renata Wiernik-Gizicka, dyrektor naczelny ds. kontrolingu i analiz ekonomicznych, pytana o ewentualne zmiany w polityce dywidendowej w przyszłości.

Dodała, że rekomendacja w tym roku będzie zależała od cen miedzi i programu inwestycyjnego.

Polityka dywidendowa KGHM zakłada, że zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego wyniku finansowego netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej spółki oraz grupy kapitałowej.

KGHM nie przewiduje dalszych odpisów w tym roku

KGHM nie przewiduje dalszych odpisów w tym roku - poinformował Stefan Świątkowski, wiceprezes spółki ds. finansowych.

Na pytanie, czy KGHM spodziewa się dalszych odpisów w tym roku wiceprezes Stefan Świątkowski odpowiedział: "Nie przewidujemy, ale z całą pewnością oczywiście nie możemy tego wykluczyć". W 2015 r. skonsolidowana strata netto KGHM wyniosła ponad 5 mld zł, na co złożyły się przede wszystkim odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych grupy w łącznej kwocie 6,9 mld zł.

Po wyłączeniu skutków odpisów wynik netto wyniósłby 1,9 mld zł i byłby o 24 proc. niższy niż w roku 2014. Poza czynnikami makroekonomicznymi, wpływ na spadek zysków miała strata Sierra Gorda.

Spółka zdecydowała się przeprowadzić testy na utratę wartości bilansowej aktywów w związku ze zmieniającym się otoczeniem makroekonomicznym, w tym kształtowaniem się cen surowców na relatywnie niskim poziomie, wpływającym na utrzymywanie się kapitalizacji giełdowej spółki znacznie poniżej wartości bilansowej aktywów netto.

KGHM zakłada neutralny wynik EBITDA w Sierra Gorda w '16

KGHM zakłada neutralny wynik EBITDA w Sierra Gorda w 2016 roku - poinformowała Renata Wiernik-Gizicka, dyrektor w KGHM. Dodała, że wstępny budżet chilijskiej kopalni zakłada w tym roku produkcję 110-120 tys. ton miedzi i 40 mln funtów molibdenu. Założenia te nie są jednak ostateczne.

"Mamy plan przychodowy i kosztowy. Przy obecnych cenach miedzi jesteśmy w stanie osiągnąć w tym roku neutralny wynik EBITDA w Sierra Gorda" - powiedziała Renata Wiernik-Gizicka, dyrektor naczelny ds. kontrolingu i analiz ekonomicznych.

W 2015 r. KGHM odnotował 26 mln USD straty skorygowanej EBITDA w Sierra Gorda z tytułu 55 proc. udziałów w tym projekcie.

Wiernik-Gizicka poinformowała, że rozruch projektu Sierra Gorda powinien się zakończyć na przełomie czerwca i lipca.

Cele produkcyjne I fazy tej inwestycji to osiągnięcie 120 tys. ton miedzi i ok. 50 mln funtów molibdenu rocznie. Docelowo, po uruchomieniu II fazy, roczna produkcja ma wynosić 220 tys. ton miedzi, 25 mln funtów molibdenu i 64 tys. uncji złota.

"Prace fazy I i II są zgodne z pierwotnymi założeniami jeśli chodzi o wielkości produkcyjne. Ewentualnie będziemy się starali zwiększyć te wielkości, jeśli to się uda" - powiedział na konferencji Mirosław Biliński, wiceprezes ds. rozwoju.

Dodał, że nadal trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji II fazy i podjęciem decyzji odnośnie terminu jej uruchomienia. Poinformował również, że właściciele kopalni nie biorą pod uwagę scenariusza zawieszenia realizacji II fazy projektu na okres dekoniunktury.

W 2015 r. chilijska kopalnia wyprodukowała 84 tys. ton miedzi i 15 mln funtów molibdenu.

Na pytanie o cele produkcyjne Sierra Gorda w 2016 r., Wiernik-Gizicka odpowiedziała: "Budżet Sierra Gorda wstępny, operacyjny, został przyjęty w grudniu. Jest jednak weryfikowany, nie są to ostateczne liczby. W tym budżecie założono ok. 40 mln funtów molibdenu i 110-120 tys. ton miedzi".

Na początku marca Sierra Gorda została poinformowana o postanowieniu Chilijskiego Regulatora Środowiskowego SMA, w którym wskazano 9 obszarów uchybień względem przyznanego pozwolenia środowiskowego.

"Trwają prace nad odpowiedzią na to pismo" - powiedział Biliński i dodał, że produkcja w Sierra Gorda nie została wstrzymana w związku z postanowieniem chilijskiego urzędu.

Wiceprezes poinformował, że spółka nie rozważa obecnie sprzedaży któregoś z aktywów zagranicznych.

"Na dzisiaj takiego scenariusza nie rozważamy, natomiast gdyby ktoś złożył nam jakąś rewelacyjną ofertę na jakiekolwiek zagraniczne aktywo, to oczywiście się jej przyjrzymy" - powiedział.

Dodał, że KGHM nie myśli także o czasowym zawieszeniu produkcji lub zamknięciu którejś z kopalń.

Zarząd KGHM chce do czerwca przedstawić zweryfikowaną strategię

Zarząd KGHM chce do czerwca przedstawić zweryfikowaną strategię. Nie będzie jednak rewolucyjnych zmian - poinformował podczas spotkania z analitykami prezes Krzysztof Skóra.

"Do czerwca postaramy się przedstawić zweryfikowaną strategię. Nie będzie to rewolucja, możliwości spółki są takie, jakie są" - powiedział Skóra.

Pytany o ewentualną dywersyfikację działalności spółki, prezes odpowiedział: "Jako zarząd przystąpiliśmy do weryfikacji poprzedniej strategii. Pewne działania podjęte przez poprzedni zarząd musimy najpierw zabezpieczyć, by ewentualnie myśleć o nowych projektach w ramach dywersyfikacji i uniezależnienia się od cen miedzi i metali kolorowych. Na to potrzeba czasu".

Dodał, że KGHM nie przewiduje obecnie angażowania się w węgiel kamienny. Spółka koncentruje się na realizacji rozpoczętych projektów. (PAP)

jow/ jtt/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~stan2

Firma przynosi straty.

! Odpowiedz
0 0 ~gornik

To firma na długie inwestowanie. Miedź i srebro nie będzie zawsze tanie. To ostatni gwizdek przed lotem w chmury.

! Odpowiedz
0 0 ~yy

jak nie bedyie dywidendy o kurs zleci niżej 50, zagranica zapakuje i SP pożegna sie z większościowym pakietem KGHMu juz na zawsze!!!!!!!!!!!

! Odpowiedz
2 1 ~Michał_

Też na spadki kupić trzeba dziś od poniedziałku powinno być na minusie

! Odpowiedz
4 2 ~Pejcz

Nawet jakby trzeba było dopłacać 10zł zamiast dywidendy to i tak kurs akcji będzie rósł , to jest spółka spekulacyjna a nie akcyjna

! Odpowiedz
2 6 ~tytus1

brac to na spadki ja wzolem po 75 i czekam jak dupnie pozdo dla forum

! Odpowiedz
0 10 ~ekonofast

Dla każdego rozsądnego jest jasne, że polityki dywidendowej zmieniać nie trzeba, gdy firma jest na stracie albo wynik bliski zeru. W końcu zero pomnożone przez dowolny ułamek też da zero :) Przy tych cenach Cu i Ag i niskim popycie, dywkę pożera "kagiemne" od kopalin i kropka.

! Odpowiedz
3 2 ~Marko

PODATEK MIAL BYC ZNIESIONY A TERZA POWOLI SIE Z TEGO WYCOFUJA TAK JAK 500 ZL NA DZIECKO JEST MA DRUGIE DZIECKO TO TA ROZNICA W WYPOWIEDZIACH

! Odpowiedz
4 1 ~krasnal

Powiem krótko !!! TP SA przez kilka lat miała straty , a kurs był trzymany !!! Gdy duzi już wyszli jednego dnia kurs dupnął 30 %. Czy w tym przypadku też tak będzie ? Gdy kupicie , to macie to jak w banku !!!!!!!!!!!!!!!!

! Odpowiedz
0 2 ~seth

a myślisz że dlaczego kurs dupną z 200zł na 60zł

! Odpowiedz
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

KGHM -3,87% 92,02
2018-04-23 17:00:35
MIEDŹ -0,78% 6 925,00
2018-04-23 20:00:00
WIG -0,32% 59 952,53
2018-04-23 17:05:00
WIG20 -0,29% 2 291,59
2018-04-23 17:15:00
WIG30 -0,47% 2 644,01
2018-04-23 17:15:00
MWIG40 -0,57% 4 607,15
2018-04-23 17:05:00
DAX 0,25% 12 572,39
2018-04-23 17:35:00
NASDAQ -0,49% 7 111,23
2018-04-23 21:10:00
SP500 -0,23% 2 663,98
2018-04-23 21:10:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl