REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2023 r.

2023-10-23 13:39
publikacja
2023-10-23 13:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_produkcyjno-sprzedazowy_wrzesien_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Production-Sales_report_KGHM_September_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 21 / 2023 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2023-10-23
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne
i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2023 r. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za
III kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)
Załączniki
Plik Opis
Raport produkcyjno-sprzedażowy_wrzesien 2023.pdfRaport produkcyjno-sprzedażowy_wrzesien 2023.pdf Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska
Miedź S.A. za wrzesień 2023 r. - załącznik
Production-Sales report_KGHM_September 2023.pdfProduction-Sales report_KGHM_September 2023.pdf Preliminary production and sales data of the KGHM Polska Miedź
S.A. Group for September 2023 - appendix

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal">
<b><span lang="EN-GB"><font size="10.5pt" face="Open Sans,sans-serif">Preliminary
production and sales data of the KGHM Polska Miedź S.A. Group<br/>for
September 2023</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.5pt" face="Open Sans,sans-serif">The
Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby provides attached
preliminary production and sales data of the KGHM Polska Miedź S.A.
Group for September 2023.<br style="line-height: 115%">The final
quarterly production and sales results will be published in the
consolidated report for the third quarter of 2023.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 6.0pt">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.5pt" face="Open Sans,sans-serif">Legal
basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union dated
12 June 2014, no. L 173/1)</font></span>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-23 Marek Świder Wiceprezes Zarządu
2023-10-23 Mateusz Wodejko Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki