KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

2019-06-07 20:12
publikacja
2019-06-07 20:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_ZWZ_2019_7.06.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_AGM_2019_7.06.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-07
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2019 r. oraz treść projektów uchwał które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 punkt 6-9, 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)


Załączniki
Plik Opis
Uchwały_ZWZ_2019_7.06.pdfUchwały_ZWZ_2019_7.06.pdf Uchwały - załącznik
Resolutions_AGM_2019_7.06.pdfResolutions_AGM_2019_7.06.pdf Resolutions - appendix

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Resolutions of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby provides attached
the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of KGHM Polska
Miedź S.A., which was convened on 7 June 2019, along with the wording of
draft resolutions which were put to vote and not adopted.


Moreover, the Management Board of the Company announces that the
Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. did not fail to
consider any of the points of the agenda, and no objections were raised
to the minutes of any of the adopted resolutions.


Legal basis: § 19 sec. 1 point 6 - 9, 4 of the Decree of the Minister of
Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and conditions for recognising as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(Journal of Laws of 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-07 Katarzyna Kreczmańska-Gigol Wiceprezes Zarządu
2019-06-07 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki