101,15 zł
-1,56% -1,60 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Informacja o skutkach awarii kotła odzysknicowego w Hucie Miedzi Głogów I

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-13
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Informacja o skutkach awarii kotła odzysknicowego w Hucie Miedzi Głogów I
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zakończyła wstępne prace związane z szacowaniem skutków awarii kotła odzysknicowego odpowiedzialnego za schładzanie i odpylanie gazów procesowych z pieca zawiesinowego, która miała miejsce w dniu 3 października w Hucie Miedzi Głogów I (HMG I). Przyczyną awarii kotła było oberwanie się spieku (połączenia pyłów i metali, które zarastają kocioł), który spadając spowodował jego rozszczelnienie. Awaria kotła odzysknicowego spowodowała konieczność zatrzymania produkcji pieca zawiesinowego HMG I. Po rozpoznaniu zakresu i czasu prac remontowych, na dzień dzisiejszy zakończenie remontu kotła i ponowne rozpoczęcie produkcji w HMG I planowane jest na 27 października br. Zmniejszenie produkcji na skutek w/w przerwy szacowane jest na ok. 14 tys. t miedzi elektrolitycznej.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Information on the effects of the accident involving the recovery boiler
at the Głogów I Copper Smelter and Refinery


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that today, the
Company completed its initial estimates of the impact of an accident
involving the recovery boiler, which is responsible for cooling and
de-dusting the process gases from the flash furnace, which occurred on 3
October at the Głogów I Copper Smelter and Refinery (HMG I). The
accident at the boiler was caused by a certain amount of sinter (a
combination of dust and metals which accumulate on the boiler) becoming
detached and falling, which damaged the boiler’s seal. The accident at
the recovery boiler resulted in the need to cease production by the HMG
I flash furnace. After reviewing the scope and timeframe of the required
repair work, as of today, completion of the repairs of the boiler and
the re-start of production by HMG I is planned for 27 October 2017. The
decrease in the amount of electrolytic copper produced as a result of
this accident is estimated at approx. 14 thousand tonnes.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-13 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
2017-10-13 Ryszard Jaśkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl