REKLAMA

KERDOS GROUP: Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

2018-01-31 11:07
publikacja
2018-01-31 11:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-31
Skrócona nazwa emitenta
KERDOS GROUP
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Syndyk Kerdos Group S.A. w upadłości (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w 2018 roku.
I. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 25 maja 2018 r.
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 23 listopada 2018 r.
II. Raport półroczny:
- skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2018 roku: 27 września 2018 r.
III. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok: 27 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:
- na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.
- na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.
- na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2017 roku zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.
- na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym za ten okres zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-31 Gaweł Jarosiński Syndyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki