REKLAMA
PIT 2023

Jak sprawdzić swoje długi?

2018-11-13 06:00, akt.2022-11-08 09:58
publikacja
2018-11-13 06:00
aktualizacja
2022-11-08 09:58

Nieuregulowana rata kredytu, rachunek za telefon czy prąd – powodów zaległości może być wiele. Niespłacane przez dłuższy czas mogą przysporzyć wielu problemów. Dlatego warto w porę sprawdzić gdzie, komu i ile zalegamy.

Jak sprawdzić swoje długi?
Jak sprawdzić swoje długi?

Zebranie informacji o sumie zadłużenia oraz podmiotach, którym zalegamy z płatnościami, to pierwszy krok, jaki należy wykonać, aby wejść na drogę prowadzącą ku spłacie długów. Często bywa tak, że pojedynczych zobowiązań jest na tyle dużo, że trzeba sięgnąć do ogólnodostępnych baz, w których znajdziemy wszystkie informacje na temat zaległych płatności. Znając wielkość długu, który oprócz wartości nominalnej został powiększony o odsetki, można sporządzić plany jego spłaty i przystąpić do negocjacji z wierzycielem.

Tym poradnikiem rozpoczynamy nową serię publikacji pod hasłem "Jak wyjść długów?". W kolejnych artykułach podpowiemy m.in.:

fot. / / Bankier.pl

Gdzie dłużnik sprawdzi swoje zadłużenie?

Sprawdzenie swojego zadłużenia wbrew pozorom nie jest skomplikowane. W Polsce istnieje kilka baz, w których znajdziemy informacje o osobach zalegających ze spłatą zobowiązań. Jednak prawda jest taka, że po dług szybko zgłoszą się sami wierzyciele. Na rynku jest wiele firm windykacyjnych, z usług których korzystają podmioty chcące odzyskać pieniądze, ale są również takie, które specjalizują się w odkupie należności. Jednego możemy być pewni, prędzej czy później ktoś się o nasz dług upomni.

Najważniejszym rejestrem z punktu widzenia osób fizycznych jest Biuro Informacji Kredytowej. Tam znajdują się dane o spłatach kredytów i pożyczek w bankach, SKOK-ach oraz instytucjach pożyczkowych. Jeśli podczas wnioskowania o kredyt wyraziliśmy zgodę na przechowywanie danych również po ustaniu zobowiązania, w BIK widoczne będą także kredyty i pożyczki spłacone przez nas w przeszłości.

Przydatne:

Każda osoba fizyczna może także sprawdzić dane o stanie swoich zobowiązań finansowych wobec przedsiębiorców w czterech głównych Biurach Informacji Gospodarczej:

  • InfoMonitor,
  • Krajowy Rejestr Długów,
  • Rejestr Dłużników ERIF,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,
  • Krajowa Informacja Dłużników Telekomunikacyjnych BIG.

Każda z nich wymaga jednak dokonania rejestracji poprzez potwierdzenie swoich danych. Umożliwia to uzyskanie informacji na temat swoich zobowiązaniach, które trafiły do rejestru.

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

Pierwszym krokiem w celu sprawdzenia swoich zaległości kredytowych jest pobranie raportu BIK bezpośrednio na stronie Biura Informacji Kredytowej. Raport zawiera szczegółową historię zobowiązań kredytowych (z bazy BIK), jak i finansowych (z bazy BIG InfoMonitor). Na jego podstawie można prześledzić historię poszczególnych rat kredytu oraz szczegóły innych zobowiązań, np. faktur za prąd czy telefon. Dodatkowo wskazuje aktualną sytuację płatniczą, dzięki czemu dowiemy się, czy nie posiadamy opóźnień w płatnościach.

W celu pobrania raportu, należy założyć konto w portalu BIK. Natomiast przygotowany dokument można przeglądać na komputerze, telefonie, można go także pobrać i zapisać jako plik PDF.

Informacje zawarte w raporcie pochodzą z instytucji finansowych. Do BIK-u przekazywane są wszystkie informacje o udzielanych kredytach. Dodatkowo do BIG InfoMonitora docierają informacje o niespłaconych zobowiązaniach finansowych. BIK dokonuje aktualizacji przekazanych danych w ciągu maksymalnie 7 dni. Dlatego w raporcie znajdziemy każdorazowo informację o złożeniu nowego wniosku o kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej współpracującej z BIK.

Jak sprawdzić zadłużenie w KRD?

KRD jest platformą wymiany informacji gospodarczej. Oznacza to, że informacje o dłużnikach spływają do niego z różnych segmentów rynku: ubezpieczeń, firm pożyczkowych, firm leasingowych, banków, firm handlowych, usługowych, przemysłowych czy administracji rządowej. Przy czym podmioty będące stroną wymiany mogą również pobrać informację na temat potencjalnego klienta. Inaczej mówiąc, KRD zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz firm. Mogą do niego trafić takie zobowiązania jak np. nieopłacony rachunek za prąd, nieopłacony czynsz, mandat, nieopłacona faktura.

W celu pobrania raportu na temat swojej sytuacji finansowej konieczne jest założenie konta bezpośrednio na stronie internetowej KRD. Przy czym należy pamiętać, że zostaniemy poproszeni o weryfikację swojej tożsamości. Dopiero założenie konta uprawnia do pobrania raportu, który przedstawia informację na temat wierzycieli, jacy umieścili nas na liście dłużników KRD oraz kwot, jakie im zalegamy. Dodatkowo dzięki niemu dłużnik będzie miał wgląd do listy zapytań, czyli możliwość sprawdzenia, jakim podmiotom została udzielona informacja na jego temat.

Jak sprawdzić swoje zadłużenie w ERIF BIG?

ERIF BIG to biuro informacji gospodarczej, które przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe. Znajdują się w nim dane o zobowiązaniach pochodzących z pierwotnego i wtórnego rynku, w tym telekomunikacyjnego, multimedialnego, bankowego, finansowego czy sektora budżetowego.

Klienci indywidualni mogą korzystać z usług ERIF BIG za pośrednictwem dedykowanego im serwisu infoKonsument.pl. Bezpłatna rejestracja konta użytkownika w serwisie pozwala na uzyskanie dostępu do bazy aktualnych informacji zarówno o swoich zobowiązaniach, jak innych podmiotów zadłużonych. W celu założenie konta niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji i dokonania pełnej lub niepełnej aktywacji. Jednak niepełna aktywacja konta umożliwia wyłącznie sprawdzanie i monitorowanie przedsiębiorców. Natomiast w celu sprawienia swoich zobowiązań, konieczna jest pełna aktywacja. Wiąże się ona z weryfikacją poprawności danych podanych w procesie rejestracji konta.

Jak sprawdzić swoje zadłużenie w BIG InfoMonitor?

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu osób i firm. W tym celu prowadzi Rejestr Dłużników, umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich oraz stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki.

W celu skorzystania z usług BIG InfoMonitor, jak w przypadku innych Biur Informacji Gospodarczej, konieczne jest założenie konta bezpośrednio przez stronę internetową serwisu. Dłużnik uzyska wówczas dostęp do raportu o stanie swoich zobowiązań, a dodatkowo uzyska informację, kto i jakie dane wpisał na jego temat do rejestru, kto go sprawdzał w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Jak sprawdzić swoje zadłużenie w Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej?

System KBIG umożliwia uzyskanie dostępu do informacji gospodarczych znajdujących się w jego bazie. Działa na zasadzie wymiany i udostępniania informacji gospodarczych. Osoba fizyczna, która założy swoje indywidualne konto na portalu będzie miała dostęp do aktualnych informacji o sobie, w formie raportu, który zawiera informacje gospodarcze na jej temat oraz raportu z rejestru zapytań zawierającego zestawienie podmiotów sprawdzających ją w ciągu ostatniego roku.

Jak sprawdzić swoje zadłużenie w RNP?

Osoby fizyczne, które nie dokonały zapłaty należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego będą wpisywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

O wpisaniu do rejestru dłużnik zostanie poinformowany przez wierzyciela, który ma obowiązek doręczenia zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze (tylko w przypadku należności powyżej czterokrotności kosztów upomnienia - obecnie jest to 46,40 zł). Ujawnienie wpisu nastąpi dopiero po upływie 30 dni od dnia doręczenia takiego zawiadomienia. Ponadto w RNP zostaną ujawnione dane, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wyniesie co najmniej 5 tys. zł. Dane o swoich długach znajdujących się w rejestrze, podobnie jak w przypadku Biur Informacji Gospodarczych, będzie można sprawdzić po założeniu indywidualnego konta.

Jak sprawdzić swoje zadłużenie u komornika?

Jeśli chodzi o długi, które przeszły na etap egzekucji komorniczej, to w ich przypadku zostaniemy o nich poinformowani listownie przez komornika. Z treści dokładnie dowiemy się o wysokości długu oraz poznamy dane wierzyciela, który skierował sprawę do sądu. W piśmie znajdziemy również namiar na komornika prowadzącego egzekucję, który udzieli dłużnikowi wszelkich wyjaśnień.

Co grozi za niespłacanie długów?

– Należy być świadomym, że odpowiadamy za wszystkie zaciągnięte przez siebie zobowiązania oraz również te zaciągnięte wspólnie z inną osobą. Wówczas mówimy o odpowiedzialności solidarnej, która oznacza, że każdy z dłużników jest zobowiązany do spełnienia całego świadczenia, natomiast wierzyciel według własnego uznania może zażądać spełnienia całości bądź części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, kliku lub jednego z nich – wyjaśnia adwokat Agnieszka Grzywka-Kulas. Nie można również zapobiec odpowiedzialności w sytuacji poręczenia.

Dłużnik za brak spłaty zobowiązań w pierwszej kolejności trafia do rejestrów dłużników. Przekłada się to na obniżenie jego wiarygodności kredytowej oraz finansowej. Trudniej będzie mu zatem zaciągnąć kredyt, pożyczkę, ale również może mieć problem z podpisaniem umowy abonamentowej, internet czy telewizję. Kolejnym etapem jest proces windykacyjny. Jeśli to nie skutkuje, sprawa kierowana jest na drogę sądową. Sąd może wydać tytuł wykonawczy, czyli dokument stwierdzający istnienie obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz wierzyciela i nakazujący zapłatę tej kwoty. Następnie, po wydaniu tytułu wykonawczego, czyli po zakończeniu postępowania przed sądem, wierzyciel może skierować sprawę do komornika na drogę postępowania egzekucyjnego, co jest ostatecznym działaniem.

Katarzyna Rostkowska

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.
Źródło:
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (14)

dodaj komentarz
kasla
z głową trzeba podchodzić do takich rzeczy, i aby nie trafić na oszustów, sprawdzam firmy w Erifie
gromekk
O długu za mieszkanie komunalne to można dowiedzieć się po 5 latach. Taka niespodzianka. Gmina sobie przypomina, że ma jakiś wyrok czy coś i nagle zaczyna słać pisma. Jak ktoś ma taki problem jak moja partnerka, to w razie czego poszukajcie sobie namiar na kancelarię Klisz . Oni są z Wrocławia, ale też w Gdańsku i Poznaniu zajmują O długu za mieszkanie komunalne to można dowiedzieć się po 5 latach. Taka niespodzianka. Gmina sobie przypomina, że ma jakiś wyrok czy coś i nagle zaczyna słać pisma. Jak ktoś ma taki problem jak moja partnerka, to w razie czego poszukajcie sobie namiar na kancelarię Klisz . Oni są z Wrocławia, ale też w Gdańsku i Poznaniu zajmują się sprawami.
mkudlak
Zapraszam do banków i wszystkich parabanków i zapytać o długi nieboszczyka. sprawdzenie w BIK ,A w domu to przestępstwo chyba ,że nieboszczyk zdąży się podpisać prosto na cmentarzu. nic się nikt nie dowie w żadnym banku. ,,tajemnica" ,ŻONA NAWET SIĘ NIE DOWIE CZY WOGÓLE MA RELACJE Z BANKIEM....Do bik trzeba wysłać 1 zł lub Zapraszam do banków i wszystkich parabanków i zapytać o długi nieboszczyka. sprawdzenie w BIK ,A w domu to przestępstwo chyba ,że nieboszczyk zdąży się podpisać prosto na cmentarzu. nic się nikt nie dowie w żadnym banku. ,,tajemnica" ,ŻONA NAWET SIĘ NIE DOWIE CZY WOGÓLE MA RELACJE Z BANKIEM....Do bik trzeba wysłać 1 zł lub grosz celem potwierdzenia tożsamośći. jeśli ktoś dysponuje hasłem i loginem to ma fuksa i zarazem przechlapane jak się to wyda w prokuraturze. to jest głupi przepis bo nie wieszz co dziedziczysz ,...
mapli
Czasem już za późno na sprawdzanie. Mi się zawsze wydawało,że to gdzieś daleko dopóki w rodzinie się długi nie zdarzyły, o tyle im się udało że windykuje ich Kruk, więc spoko ze spłatą.
dagmaradobosz
A będzie też tekst jak wpisać dłużnika na taką listę, a nie tylko jak się sprawdza? Bo mi kasę jedna firma wisi i kumpel zaproponował właśnie, żeby do KRD ich wpisać, bo wtedy raz dwa powinni zapłacić, ale najpierw bym chętnie o tym poczytał.
mkudlak odpowiada (usunięty)
Trudno się do mnie dodzwonić bez przerwy na tel. obsługuje tez firmy dlatego .w razie czego sms z prośbą o kontakt i skad
sadinternetowypl
To chwyt marketingowy. Nie ma bazy dłużników gdzie byłoby wszyscy. Jak masz dłużnika to składasz pozew o zapłatę.
zenonn
Szkoda czasu i pieniędzy na BIK dla konsumenta. Potrzebnych danych się nie dowie. Banki dostają inne informacje. BIK podobnych firm prywatnych jest 5, w każdej trzeba by sprawdzać, wszędzie płacić, słać skan dowodu. Darmowy raport BIK jest nic nie wart.
mapli
Najlepiej sobie tych długów nie robić ;) no ale jak się nie da to wiadomo. Niedługo dzień bez długów, będzie można coś więcej się dowiedzieć na temat pieniędzy.
sadinternetowypl
masz dłużnika to składasz pozew o zapłatę, a nie wpisujesz na jakieś listy.

Powiązane: Jak wyjść z długów?

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki