REKLAMA

Jak rozliczyć sprzedaż wirtualnych przedmiotów z gier w deklaracji PIT 2017?

2018-02-05 06:00
publikacja
2018-02-05 06:00

Rynek gier cyfrowych jest ogromy i przynosi olbrzymie dochody jego producentom. Stąd też wiele osób próbuje wykorzystywać swoją wiedzę oraz umiejętności i szuka możliwości zarabiania realnych pieniędzy, sprzedając wirtualne przedmioty. Czy dochody z tego tytułu trzeba uwzględniać w rocznym rozliczeniu PIT?

fot. Michael Mol / / Flickr

Przez wirtualne przedmioty najczęściej będziemy rozumieć unikalne przedmioty, które pozwalają na modyfikację i rozbudowę świata gry lub bohatera, jakim kieruje gracz (np. miecze czy też elementy zbroi, trofea, zaklęcia etc.), stanowiące w rzeczywistości fragment kodu programu komputerowego tworzącego grę. Ponieważ producenci gier nie zamierzają się dzielić zyskami, często zastrzegają w regulaminach czy warunkach korzystania z gry, iż obrót takim cyfrowymi artefaktami jest sprzeczny z warunkami umowy, na jakie godzi się gracz. Takie zapisy nie odstraszają jednak wielu użytkowników od uzyskiwania przychodów ze sprzedaży tych wirtualnych artefaktów.

Od kilku lat kwestia ta budzi kontrowersje także w naszym kraju, gdzie wskutek szczupłości regulacji prawnej akurat w tym zakresie żadna z ustawa nie określa wprost konsekwencji podatkowych związanych ze sprzedażą wirtualnych przedmiotów. Kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich lat mierzyły się z tym zagadnieniem regionalne Izby Skarbowego (w Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu czy też Katowicach), które szukały odpowiedzi na kierowane do nich ze strony podatników wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż co do zasady opodatkowany jest każdy dochód osiągany przez podatnika, o ile przepisy nie przewidują stosownego zwolnienia bądź nie wyłączają go od opodatkowania. Tak też jest w  przypadku sprzedaży przez użytkowników wirtualnych artefaktów. Oczywiście sytuacja będzie istotnie różniła się w przypadku, gdy podatnik dopuszcza się sprzedaży jednorazowej bądź sprzedaje sporadycznie, jednak nie planując uzyskiwania w ten sposób stałych dochodów. Inaczej natomiast będzie, gdy ktoś uzyskuje w taki sposób regularny dochód, prowadząc w istocie działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB1/415-531/13-2/MD) z 31 października 2013 r.  przyjęto, iż przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą i odsprzedający wirtualne przedmioty za pomocą serwisów aukcyjnych oraz sklepów internetowych będzie prowadził działalność usługową w zakresie handlu. Warunkiem jest, by te wirtualne przedmioty istniały już i nie podlegały przetworzeniu w jakikolwiek sposób, gdyż wtedy mogą być traktowane jako towary odpowiadające definicji z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych  przez osoby fizyczne. Tym samym przychody uzyskiwane w taki sposób ze sprzedaży wirtualnych przedmiotów mogą być traktowane jako pochodzące z działalności usługowej w zakresie handlu, a tym samym opodatkowane 3% stawką podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 8 lutego 2016 r. (ITPB1/4511-1121/15/MR) w odpowiedzi na wniosek podatnika pytającego o to, jak traktować sprzedaż samodzielne "wytwarzanych" wirtualnych przedmiotów uznał, że wirtualne wykonanie artefaktu/wydobycie surowców w grze nie będzie mogło być traktowane jako rzeczywista działalność wytwórcza, gdyż ta może dotyczyć wyłącznie rzeczy materialnych. W takim wypadku przychody ze sprzedawanych i wytwarzanych  przez siebie wirtualnych artefaktów nie mogą być objęte stawką podatkową na poziomie 5,5%. Taką działalność należy traktować jako polegającą na sprzedaży wytwarzanej przez siebie usługi, a tym samym należy ją opodatkować stawką 8,5% podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo zastrzeżono jeszcze, że w przypadku gdy podatnik musiał instalować dodatkowe oprogramowanie w celu wytworzenia przedmiotu, powinien zastosować stawkę wynoszącą 17% - gdyż taką stawką obejmuje się usługi związane z zapisywaniem programów komputerowych.

Istotnym jest zatem, by początkujący przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gospodarczą polegająca na sprzedaży wirtualnych podatków, w tym wypadku wybrali właśnie taką formę opodatkowania przez złożenie pisemnego oświadczenia. Do dnia 20 stycznia mogą wybrać tę formę opodatkowania w kolejnym roku, jeśli do tej pory rozliczali się na innych zasadach. 

Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek rozliczyć swoje przychody poprzez złożenie rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-28 do dnia 31 stycznia.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego podatnik uzyskał takie rodzaje przychodów, które wyłączają prawo do ryczałtu, powinien złożyć zeznanie roczne PIT-36, oraz dodatkowo PIT-28 - za okres, w którym prawidłowo prowadził działalność opodatkowaną ryczałtowo.

Pamiętać należy również o tym, że w ten sposób podatnik nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, nie może korzystać także z rozliczenia wg skali podatkowej ani odliczyć ulgi prorodzinnej.

Z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać w 2018 roku?

Osoby fizyczne

Natomiast osobom fizycznym, które dokonają pojedynczych transakcji związanych ze sprzedażą wirtualnych przedmiotów, pozostaje rozliczenie się na zasadach ogólnych. W takim jednak przypadku kłopot może sprawić kwestia właściwej klasyfikacji źródła pochodzenia otrzymanego przychodu ze sprzedaży.

Kiedy w rzeczywistości konto gracza zgodnie z regulaminem jest własnością producenta gry, a on ma tylko licencję na korzystanie z niego, wynagrodzenie może stanowić rekompensatę za czas oraz wysiłek intelektualny, jaki włożono w rozwój przedmiotu albo jego zdobycie w wirtualnym świecie. W takim wypadku należy zastanowić się nad wskazaniem, iż przychód pochodził z innego źródła.

Od przychodów z innych źródeł podmiot, który je wypłacił nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że te przychody podatnik sam musi wykazać w zeznaniu rocznym i je opodatkować, składając do ostatniego dnia kwietnia formularze PIT-36.

Jednocześnie organy podatkowe mogą przyjmować, iż skoro w rzeczywistości sprzedawana jest licencja na korzystanie z wirtualnych przedmiotów, to przychód ze sprzedaży wirtualnego artefaktu może być traktowanych jako pochodzący z praw majątkowych, a tym samy stosować do nich podatek ustalony według skali podatkowej 18% lub 32%. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 24 maja 2013 r. (IBPBII/1/415-226/13/AA).

W takim przypadku do rozliczenia przychodu podatnik wybrać musi PIT-36. Datą uzyskania będzie dzień otrzymania lub postawienia do jego dyspozycji środków pieniężnych (w walucie lub w złotówkach) ze sprzedaży. Kiedy przychód zostanie uzyskany w walucie obcej należy pamiętać, aby wycenić go po średnim kursie NBP z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Pobierz PIT online

Wśród wykazywanych w deklaracji PIT-36 kosztów podatkowych wymienić należy w takim przypadku wszelkie faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane wydatki poniesione w celu nabycia wirtualnych  przedmiotów. Koszty wykazać należy w dacie ich poniesienia – zatem wyłącznie w roku, w którym faktycznie zostały one poniesione.

Sprzedaż w trakcie roku generująca przychód ze źródła „prawa majątkowe” nie zobowiązuje zbywcy do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek płatny jest do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskano dochód.

Kiedy dostaniesz zwrot podatku za 2017 rok?

Osoby, które zdążą złożyć deklarację jeszcze w styczniu, dostają zwrot podatku średnio w ciągu 23 dni. Wysłanie PIT-u dopiero w kwietniu oznacza znacznie dłuższe, bo prawie dwumiesięczne, czekanie na pieniądze. Sprawdź średnią prędkość zwrotów w swoim urzędzie skarbowym »

W przypadku sprzedaży w ramach praw majątkowych – zastosowanie znajduje wyłącznie opodatkowanie według skali podatkowej – 18% dochodu, a po przekroczeniu dochodu 85.528 zł – nadwyżka podlega opodatkowaniu stopą 32%. Nie ma możliwości bez założenia działalności gospodarczej, wybrać podatek liniowy lub opodatkowanie ryczałtowe.

W każdym przypadku jednak osoba fizyczna, która zaczyna angażować się bardziej w transakcje na rynku wirtualnych musi pamiętać o tym, że gdy jej działalność zacznie mieć charakter zorganizowany oraz ciągły, stając się źródłem regularnych dochodów, w istocie rozpoczyna prowadzenie działalność gospodarczej, co wiąże się ze stosownymi konsekwencjami na gruncie prawa podatkowego.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT | program do PIT-ów

Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
nostromo25
Jak to rozliczyc sprzedaz? Pani, po wejsciu Wlodka znerfowali hunterow i sprzedalem mojego rajfla duzo taniej niz kupilem, wszystkie nuby zaczely robic alty na death kidach zeby szybciej polozyc Arthasa, pani lepiej zajmie sie tym typkiem na battlegroundzie, ktory dropnal epickiego mounta, zajumal bez losowania i zwinal sie na inny Jak to rozliczyc sprzedaz? Pani, po wejsciu Wlodka znerfowali hunterow i sprzedalem mojego rajfla duzo taniej niz kupilem, wszystkie nuby zaczely robic alty na death kidach zeby szybciej polozyc Arthasa, pani lepiej zajmie sie tym typkiem na battlegroundzie, ktory dropnal epickiego mounta, zajumal bez losowania i zwinal sie na inny serwer. Czy Stonoga musi sie takimi sprawami zajmowac?

Powiązane: Gry komputerowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki