Jak odstąpić od umowy o kredyt konsumencki

Kredytobiorca, który zaciągnął kredyt konsumencki, ma możliwość jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy o taki kredyt – i to bez względu na przyczynę. Ten instrument ochrony, jeden z najważniejszych, gwarantuje mu ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r.

(YAY Foto)

W pierwszej kolejności należy ocenić, czy dana umowa kredytu w ogóle będzie spełniać warunki umożliwiające zastosowanie do niej przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się bowiem wyłącznie umowę o kredyt z wysokością kapitału nieprzekraczającą kwoty 255.550,00 zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej), który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub zobowiązuje się do udzielenia wobec konsumenta. Oprócz kredytu, w wersji podstawowej chodzi także o pożyczki (w szczególności tzw. „chwilówki”) oraz kredyty wiązane i odnawialne.

Za konsumenta w omawianym przypadku uznaje się natomiast osobę fizyczną, która decyduje się na zawarcie umowy kredytu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wyręczony konsument

Kredytodawca ma obowiązek poinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy kredytu. Tę informację powinien przedstawić dwukrotnie - zarówno przed zawarciem umowy, jak i w samej jej treści. Warto podkreślić, że w świetle przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, stanowiących przejaw funkcji ochronnej, niewystarczające będzie ustne przekazanie stosownej informacji konsumentowi – kredytodawca jest bowiem zobligowany do poinformowania konsumenta na tzw. trwałym nośniku (co do zasady w wersji papierowej). Co więcej, przy zawieraniu umowy o kredyt konsumencki kredytodawca ma obowiązek doręczyć konsumentowi gotowy wzór oświadczenia o odstąpieniu przygotowany pod konkretną umowę kredytu.

Warunki skutecznego odstąpienia

Konsument może zrezygnować z kredytu – następuje to wskutek złożenia kredytodawcy przez konsumenta stosownego i skutecznego oświadczenia woli. Z punktu widzenia kredytobiorcy niezwykle istotnym jest, że rezygnacja z kredytu przy zachowaniu niniejszych warunków może nastąpić z dowolnych przyczyn, których konsument nie ma obowiązku ujawniać, a tym bardziej uzasadniać kredytodawcy.

Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Wyjątkiem jest sytuacja, w której umowa nie zawiera wszystkich wymaganych prawem elementów wówczas bowiem wskazany powyżej termin zaczyna biec dopiero od momentu ich uzupełnienia przez kredytodawcę. Warto również pamiętać, iż dla zachowania ustawowego terminu odstąpienia, wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia do kredytodawcy. Wprawdzie nie jest wymagane zachowanie żadnej szczególnej formy takiej przesyłki, to jednak w praktyce zaleca się jej nadanie co najmniej listem poleconym.

Powyższe zasady pozostają aktualne także w odniesieniu do umów o kredyt konsumencki zawartych na odległość lub poza lokalem, w którym kredytodawca prowadzi swoją działalność.

Skutki odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego

W rezultacie złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu, umowa o kredyt konsumencki przestaje wiązać strony. Niezbędne staje się zatem dokonanie stosownych rozliczeń udzielonego finansowania.

Istotnym ukłonem w kierunku konsumentów jest zasada, zgodnie z którą osoba taka nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o wspomniany kredyt (np. pobranych przez kredytodawcę prowizji, opłat etc.).

Wyjątek stanowią jedynie odsetki kapitałowe od kredytu (obliczone za okres od dnia jego wypłaty do dnia zwrotu kredytodawcy otrzymanych przez konsumenta środków pieniężnych) oraz bezzwrotne koszty poniesione przez kredytodawcę na rzecz organów administracji publicznej i opłaty notarialne, z pokryciem których musi liczyć się konsument odstępujący od umowy kredytu.

Niekiedy pojawiają się wątpliwości konsumentów co do konsekwencji ewentualnego przekroczenia przez nich terminu do zwrotu pobranego kapitału kredytu (wraz z ponoszonymi odsetkami i kosztami). Termin ten wynosi 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku jedyną sankcją niedochowania daty zwrotu wypłaconych konsumentowi środków pieniężnych wydaje się być możliwość żądania przez kredytodawcę zapłaty dodatkowych odsetek (tzw. odsetek za opóźnienie) za czas obejmujący opóźnienia przekroczony okres. Odsetek tych kredytodawca będzie mógł domagać się od konsumenta niezależnie od odsetek kapitałowych, które naliczane są od daty udostępnienia kredytowanych środków do dnia zwrotu kredytu.

Autor: Michał Warchoł, aplikant adwokacki z Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Kredytobiorca, który zaciągnął kredyt konsumencki, ma możliwość jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy o taki kredyt – i to bez względu na przyczynę. Ten instrument ochrony, jeden z najważniejszych, gwarantuje mu ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r.

W pierwszej kolejności należy ocenić czy dana umowa kredytu w ogóle będzie spełniać warunki umożliwiające zastosowanie do niej przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się bowiem wyłącznie umowę o kredyt z wysokością kapitału nieprzekraczającą kwoty 255.550,00 zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej), który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub zobowiązuje się do udzielenia wobec konsumenta. Oprócz kredytu, w wersji podstawowej chodzi także o pożyczki (w szczególności tzw. „chwilówki”) oraz kredyty wiązane i odnawialne. Za konsumenta w omawianym przypadku uznaje się natomiast osobę fizyczną, która decyduje się na zawarcie umowy kredytu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Wyręczony konsument

Kredytodawca ma obowiązek poinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy kredytu. Tę informację powinien przedstawić dwukrotnie - zarówno przed zawarciem umowy, jak i w samej jej treści. Warto podkreślić, że w świetle przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, stanowiących przejaw funkcji ochronnej, niewystarczające będzie ustne przekazanie stosownej informacji konsumentowi – kredytodawca jest bowiem zobligowany do poinformowania konsumenta na tzw. trwałym nośniku (co do zasady w wersji papierowej). Co więcej, przy zawieraniu umowy o kredyt konsumencki kredytodawca ma obowiązek doręczyć konsumentowi gotowy wzór oświadczenia o odstąpieniu przygotowany pod konkretną umowę kredytu.

Warunki skutecznego odstąpienia

Konsument może zrezygnować z kredytu – następuje to wskutek złożenia kredytodawcy przez konsumenta stosownego i skutecznego oświadczenia woli. Z punktu widzenia kredytobiorcy niezwykle istotnym jest, że rezygnacja z kredytu przy zachowaniu niniejszych warunków może nastąpić z dowolnych przyczyn, których konsument nie ma obowiązku ujawniać, a tym bardziej uzasadniać kredytodawcy.

Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Wyjątkiem jest sytuacja, w której umowa nie zawiera wszystkich wymaganych prawem elementów wówczas bowiem wskazany powyżej termin zaczyna biec dopiero od momentu ich uzupełnienia przez kredytodawcę. Warto również pamiętać, iż dla zachowania ustawowego terminu odstąpienia, wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia do kredytodawcy. Wprawdzie nie jest wymagane zachowanie żadnej szczególnej formy takiej przesyłki, to jednak w praktyce zaleca się jej nadanie co najmniej listem poleconym.

Powyższe zasady pozostają aktualne także w odniesieniu do umów o kredyt konsumencki zawartych na odległość lub poza lokalem, w którym kredytodawca prowadzi swoją działalność.

 

Skutki odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego

W rezultacie złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu, umowa o kredyt konsumencki przestaje wiązać strony. Niezbędne staje się zatem dokonanie stosownych rozliczeń udzielonego finansowania.

Istotnym ukłonem w kierunku konsumentów jest zasada, zgodnie z którą osoba taka nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o wspomniany kredyt (np. pobranych przez kredytodawcę prowizji, opłat etc.). Wyjątek stanowią jedynie odsetki kapitałowe od kredytu (obliczone za okres od dnia jego wypłaty do dnia zwrotu kredytodawcy otrzymanych przez konsumenta środków pieniężnych) oraz bezzwrotne koszty poniesione przez kredytodawcę na rzecz organów administracji publicznej i opłaty notarialne, z pokryciem których musi liczyć się konsument odstępujący od umowy kredytu.

Niekiedy pojawiają się wątpliwości konsumentów, co do konsekwencji ewentualnego przekroczenia przez nich terminu do zwrotu pobranego kapitału kredytu (wraz z ponoszonymi odsetkami i kosztami). Termin ten wynosi 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku jedyną sankcją niedochowania daty zwrotu wypłaconych konsumentowi środków pieniężnych wydaje się być możliwość żądania przez kredytodawcę zapłaty dodatkowych odsetek (tzw. odsetek za opóźnienie) za czas obejmujący opóźnienia przekroczony okres. Odsetek tych kredytodawca będzie mógł domagać się od konsumenta niezależnie od odsetek kapitałowych, które naliczane są od daty udostępnienia kredytowanych środków do dnia zwrotu kredytu.

Autor: Michał Warchoł, aplikant adwokacki z Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 3 ~Cwaniak

Świetny sposób, żeby pożyczyć bezkosztowo 255 tys na 44 dni

! Odpowiedz
0 4 ~sdasafd

Nope
Wyjątek stanowią jedynie odsetki kapitałowe od kredytu (obliczone za okres od dnia jego wypłaty do dnia zwrotu kredytodawcy otrzymanych przez konsumenta środków pieniężnych) oraz bezzwrotne koszty poniesione przez kredytodawcę na rzecz organów administracji publicznej i opłaty notarialne, z pokryciem których musi liczyć się konsument odstępujący od umowy kredytu.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Antek

A co ci to da ?? jak możesz poczekać te 44 dni na te 255tys to po co sie męczyć.
Tak samo działają chwilówki i promocje za darmo wielu się wydaje nie wielu spłaca w terminie

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne