Jak długo urząd skarbowy może kontrolować przedsiębiorcę?

Przedsiębiorca nie ma praktycznie żadnego wpływu na to, kiedy pracownicy urzędu skarbowego zjawią się u niego, aby bliżej przyjrzeć się rozliczeniom podatkowym. Nie oznacza to jednak, że kontrolerów nie obowiązują żadne ograniczenia czasowe. Wręcz przeciwnie - muszą brać pod uwagę termin przedawnienia podatku, roczny limit czasu trwania kontroli i godziny otwarcia firmy.


Kontrola przed przedawnieniem

Każdy przedsiębiorca powinien liczyć się z tym, że pracownicy urzędu skarbowego mogą sprawdzić, jak wywiązuje się on z obowiązków wobec fiskusa. Kontrola podatkowa podejmowana jest z urzędu. Może być ona wszczęta praktycznie w każdym czasie. Kontrolujących ogranicza jednak termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Niedopuszczalna jest kontrola w zakresie podatku, który się przedawnił.

Pracownicy urzędu skarbowego mają jednak sporo czasu, aby bliżej przyjrzeć się rozliczeniom przedsiębiorców. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się bowiem, co do zasady, po 5 latach. Termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wynika to z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. W wielu przypadkach czasu na kontrolę jest jeszcze więcej. Należy bowiem pamiętać, że termin przedawnienia zobowiązania podatkowego może wydłużyć się wskutek przerwania lub zawieszenia jego biegu.

Termin ten jest zresztą wyznacznikiem okresu przechowywania dokumentów podatkowych. Księgi, ewidencje, faktury, rachunki itp. należy dla celów podatkowych trzymać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania, którego dotyczą. Później można pozbyć się ich z firmowego archiwum.

5 lat

tyle wynosi termin przedawnienia zobowiązań podatkowych


Roczny limit trwania kontroli

Pracowników urzędu skarbowego, kontrolujących przedsiębiorcę, ogranicza nie tylko termin przedawnienia podatku. Muszą „zmieścić się” także w rocznych limitach czasu trwania kontroli, wynikających z art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. I tak, czas trwania wszystkich kontroli prowadzonych w jednym roku kalendarzowym przez urząd skarbowy u mikro-, małych i średnich przedsiębiorców nie może przekroczyć 4 tygodni. W pozostałych firmach okres ten jest dłuższy - nie może przekroczyć 8 tygodni.

Kontrolujący nie zawsze jednak muszą zważać na te limity. Jest wiele przypadków, kiedy ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się. Tak jest np. wówczas, gdy kontrola ma związek z zasadnością zwrotu VAT przed jego dokonaniem, czy dotyczy wykonywania przez firmy powiązane decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej.

Limity zostały wprowadzone po to, aby chronić przedsiębiorców przed przeciągającymi się w nieskończoność kontrolami. NSA w wyroku z dnia 29 sierpnia 2006 r., sygn. akt I FSK 1045/05 stwierdził jednak, że należy traktować je jedynie jako terminy dyscyplinujące. Nawet jeśli zostaną przekroczone, kontrola może być kontynuowana, a dokonane czynności są ważne. Podatnikowi pozostaje natomiast złożenie ponaglenia na opieszałość kontrolerów.

4 tygodnie

tyle w trakcie roku mogą trwać kontrole u mikro-, małych
i średnich przedsiębiorców


8 tygodni

tyle w trakcie roku mogą trwać kontrole u pozostałych przedsiębiorców


Czas konkretnej kontroli

Pracownicy urzędu skarbowego mogą sprawdzić rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy nawet do kilku lat wstecz. Czas trwania wszystkich kontroli w jednym roku nie powinien przekraczać - w zależności od wielkości przedsiębiorcy - 4 lub 8 tygodni. Ile może jednak trwać jedna kontrola? Niestety, trudno o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Owszem, w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, jakie jest doręczone kontrolowanemu podatnikowi, podany jest termin zakończenia kontroli, ale jest to tylko termin przewidywany.

Pracownicy urzędu skarbowego powinni uporać się z kontrolą w tym czasie. Wynika to z art. 284b § 1 Ordynacji podatkowej. W praktyce nie zawsze to się udaje. Data zakończenia sprawdzania może być przesuwana. O każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu podatnik musi być oczywiście powiadomiony. Kontrolujący mają obowiązek poinformować go o tym, podając przyczyny przedłużenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia. Muszą tak postąpić także wtedy, gdy do opóźnienia doszło nie z ich winy. W przeciwnym razie dokumenty dotyczące czynności kontrolnych dokonanych po upływie terminu podanego w upoważnieniu nie mogą być dowodem w postępowaniu podatkowym.

Kontrolujący muszą ponadto liczyć się z godzinami otwarcia firmy. Mogą wykonywać czynności kontrolne w godzinach prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. Wynika to z art. 285a § 1 Ordynacji podatkowej. Na krótsze sprawdzanie nie ma jednak co liczyć, gdy w toku kontroli skróci się czas prowadzenia działalności. W takim wypadku czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie.

8 godzin

dziennie mogą trwać czynności kontrolne w przypadku skrócenia godzin otwarcia firmy w trakcie kontroli

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.),
     
  • ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa Nr 507 z dnia 2008-11-17
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl