3,3100 zł
-1,78% -0,0600 zł
J.W. Construction Holding SA (JWC)

Program skupu akcji własnych w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży w transakcjach poza rynkiem regulowanym.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-05
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Program skupu akcji własnych w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży w transakcjach poza rynkiem regulowanym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 05 grudnia 2019 r., działając na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2019 roku o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych („Uchwała”), postanowił przystąpić do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”), tj. na rynku oficjalnych notowań i w związku z tym podjął uchwałę w sprawie określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych, w tym ceny i liczby nabywanych akcji własnych. W przedmiotowej uchwale Zarządu zostały ustalone następujące warunki programu skupu akcji własnych:
Program będzie realizowany poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GWP, skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki, której warunki są zbliżone do warunków publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, aby umożliwić i zapewnić wszystkim akcjonariuszom Spółki możliwość sprzedaży akcji własnych Spółce.
W ramach programu skupu akcji własnych Spółka nabędzie do 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji po cenie 2,99 złotych (słownie: dwa złote 99/100) za akcję.
Programu skupu akcji własnych będzie prowadzony za pośrednictwem niezależnej firmy inwestycyjnej Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych przepisami prawa, z uwzględnieniem wynikających z niniejszej uchwały zasad dotyczących wykupu akcji własnych.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 09 grudnia 2019 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów to 18 grudnia 2019 r.
Planowany termin transakcji nabycia to 27 grudnia 2019 r.
Skup akcji własnych przeprowadzany jest w celem ich umorzenia wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, a podstawa prawną przeprowadzonego programu skupu akcji własnych jest art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki w podjętej w dniu dzisiejszym uchwale zdecydował o zawieszeniu, na czas prowadzonego skupu w ramach zaproszenia dla akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GWP, na zawieszenie prowadzanego programu odkupu akcji i stabilizacji zgodnie z art. 5 Rozporządzenia MAR realizowanego na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 26 lipca 2019 roku.
Skup akcji własnych objęty niniejszą uchwałą realizowany będzie z kwoty kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z postanowieniami § 5 Uchwały, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki z pomniejszeniem o kwoty wydatkowane na rozliczenie dotychczas skupionych akcji w ramach programu skupu akcji własnych zrealizowanego na podstawie uchwały Zarządu nr 1z dnia 5 kwietnia 2019 roku oraz programu odkupu akcji i stabilizacji zgodnie z art. 5 Rozporządzenia MAR realizowanego na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 26 lipca 2019 roku.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym do niniejszego raportu Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży.
Załączniki
Plik Opis
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży.pdfZaproszenie do składania ofert sprzedaży.pdf Treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-05 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2019-12-05 Małgorzata Pisarek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.