Ile kosztuje rozwód?

[Aktualizacja, 12.10.2017] Do rozwodu może dojść na pierwszej rozprawie lub dopiero po kilku kolejnych. W zależności od uzgodnień małżonków oraz stopnia skomplikowania sprawy, różny będzie ostateczny koszt rozwodu. Może wynieść zarówno kilkaset, jak i kilka tysięcy złotych. Górna granica w zasadzie nie istnieje.

Coraz mniej Polaków decyduje się małżeństwo, natomiast coraz więcej na rozwód. Jak wynika z Rocznika Demograficznego GUS-u w Polsce w 1980 r. zawarto 307 373 małżeństw i przeprowadzono 39 833 rozwodów. Dla porównania w 2012 r. zawarto 203 850 małżeństw (czyli o ponad 100 tys. mniej niż 30 lat temu) i przeprowadzono aż 64 432 rozwodów (niemal dwa razy więcej). Oznacza to, że w 2012 roku na każde 1000 małżeństw rozpadło się 316.

Co wpływa na koszty rozwodu

Koszty, jakie pojawiają się w trakcie rozwodu, uzależnione są od stopnia skomplikowania sprawy, w tym od posiadania lub nie małoletnich dzieci. Dużego znaczenia nie mają natomiast rozdzielność majątkowa małżonków oraz fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez jedno lub dwoje partnerów.

— Wcześniej ustanowiona rozdzielność majątkowa pozwala małżonkom na podział majątku wspólnego jeszcze przed rozpoczęciem sprawy o rozwód albo w jej trakcie – tłumaczy Adwokat Karolina Twarowska-Handzlik, Wspólnik w Kancelarii Warszawscy Adwokaci Twarowska-Handzlik&Biedka sp. j. W sprawie rozwodowej rozdzielność majątkowa może świadczyć o nieistnieniu więzi ekonomiczno-gospodarczej, czyli jednej z przesłanek rozpadu pożycia małżeńskiego — dodaje.

Podstawowe opłaty za rozwód

Podstawowym kosztem jest stała, niezależna od stanowiska stron i podnoszonych żądań opłata sądowa za pozew o rozwód w wysokości 600 zł. Ale – jak zaznacza Mariusz Bartosiak, adwokat Bartosiak & Wspólnicy sp.k. – jedynie w przypadku zasądzenia alimentów na rzecz jednego z małżonków pobiera się od drugiego małżonka dodatkową opłatę stosunkową, zależną od wysokości zasądzonych alimentów. A w przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty (300 zł). Ponadto od byłego małżonka można żądać zwrotu ¼ wpisu (150 zł) – uzupełnia Twardowska-Handzlik.

Gdyby małżonkowie w toku procesu chcieli dokonać podziału majątku wspólnego, to muszą liczyć się z dodatkową orzeczoną przez sąd opłatą od podziału majątku. Wyniesie ona 300 zł, jeżeli podział będzie zgodny, lub 1000 zł, jeżeli podział będzie dokonywany spornie.

Niezależenie od powyższego, jeśli każde z małżonków chciałoby skorzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników, to musi liczyć się z ich kosztami (spotkania, konsultacje, porady, reprezentowanie w trakcie spraw itp.). Koszty te są zupełnie indywidualne i zależą w dużej mierze od renomy pełnomocnika – ostatecznie mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Dodatkowe koszty rozwodu

Jeżeli małżonkowie podejmą próby uratowania związku, to poniosą koszty udziału w terapii partnerskiej (150-200 zł/seans) czy mediacji w poradni rodzinnej (50-200 zł/os.). Jeżeli jednak małżonkowie zdecydują się na rozwód, muszą liczyć się z innymi wydatkami. Dlatego, że sprawa rozwodowa, poza samym rozwiązaniem małżeństwa, dotyczy również wielu innych aspektów, takich jak władza rodzicielska, kontakty z dziećmi czy alimenty.

— W toku sprawy o rozwód strony mogą wnosić np. o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi w wakacje czy ferie, taki wniosek wiąże się z opłatą w wysokości 40 zł. Zobowiązany do płacenia alimentów były małżonek może również wnosić o zmianę postanowienia w zakresie alimentów, opłata od takiego wniosku to 100 zł. Strona niezadowolona z postanowienia o zabezpieczeniu może na takie postanowienie złożyć zażalenie, od którego opłata wynosi 30 zł. — wylicza Twarowska-Handzlik.

Bartosiak zwraca uwagę, że w przypadku sporu co do władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem i kontaktów z dzieckiem niezbędne jest przeprowadzenie badania i wydanie opinii przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny. Koszt takiej opinii to około 300-500 zł. Bartosiak zaznacza też, że jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, to może pojawić się konieczność wglądu kuratora w wykonywanie kontaktów z dzieckiem. Zdarza się to relatywnie rzadko. Niemniej w takiej sytuacji, w zależności od okresu wykonywania czynności, koszt może sięgnąć kilku tysięcy złotych.

Dodatkowe koszty mogą pojawić się w przypadku korzystania z opinii biegłego np. ds. wyceny nieruchomości w przypadku dokonywania w toku sprawy rozwodowej podziału majątku małżonków. Koszt takiej opinii może wynieść nawet 2000 złotych. Może pojawić się też 200 zł koszt związany z eksmisją małżonka.

Twardowska-Handzlik przypomina, że nie można zapominać o kosztach zastępstwa procesowego, które ponosi przegrywająca strona. W sprawie o rozwód jest to minimum 720 zł i dodatkowo 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.Ponadto należy pamiętać, że wynagrodzenie adwokata w sprawie o rozwód nie jest w całości zwracane. Zwracana jest część według rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie — zaznacza.

Jeżeli w sprawie o rozwód zapadnie wyrok niesatysfakcjonujący któregoś z małżonków, to może on złożyć apelację od tego niekorzystnego dla siebie wyroku wraz z opłatą sądową w wysokości 600 zł.

Przykładowe koszty rozwodu
300-600 zł Opłata sądowa za pozew o rozwód w przypadku (braku) orzekania o winie jednej ze stron
300-1000 zł Opłata od podziału majątku
kilka tys. zł Koszty korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika (prawnik, adwokat)
150-200zł/seans Terapia partnerska
50-200 zł/os. Mediacja w poradni rodzinnej
40 zł Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi
100 zł Wniosek o zmianę postanowienia w zakresie alimentów
30 zł Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu
300-500 zł Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego
Kilka tys. zł Kurator nadzorujący wykonywanie kontaktów z dzieckiem
Kilka tys. zł Opinia biegłego, np. ds. wyceny nieruchomości
720 zł + 17 zł Koszty zastępstwa procesowego + opłata skarbowa od pełnomocnictwa
600 zł Apelacja od wyroku

Jak zminimalizować koszty rozwodu

Koszty rozwodu można ograniczyć, jeżeli małżonkowie nie wnoszą o orzeczenie winy. Wówczas oszczędzają 300 zł. Ponadto jeżeli małżonkowie przygotują plan wychowawczy obejmujący kwestie związane z małoletnimi dziećmi mogą sobie oszczędzić późniejszych dodatkowych opłat, związanych z wnioskami o zabezpieczenie pieczy nad małoletnimi czy alimentami.

Małżonkowie mogą starać się o ustanowienie obrońcy z urzędu. Jeżeli jednak korzystają z usług profesjonalnych pełnomocników, to mogą nieco ograniczyć wydatki na spotkania z nimi. Wystarczy, że dobrze przygotują się do każdorazowej konsultacji (zebranie potrzebnych dokumentów, spisanie listy pytań, nie zatajanie niewygodnych faktów itp.).

Można też wnioskować o zwolnienie od kosztów. — Wówczas trzeba wykazać, że strona nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny. Sytuacja majątkowa strony wówczas jest weryfikowana przez sąd, który decyduje o ewentualnym całościowym bądź częściowym zwolnieniu strony od kosztów – zaznacza Twarowska-Handzlik.

Im dłuższa walka, tym większe koszty

Sprawy rozwodowe mogą skończyć się szybko i bezboleśnie. Ale może być też inaczej. Kilkuletnia – jak czasami się zdarza - batalia między małżonkami przełoży się na wyraźne uszczuplenie portfeli. Gdy sąd przychyli się do wniosku jednego małżonka o rozwód, to on może spodziewać się zwrotu – w części lub całości - poniesionych nakładów. Oznacza to, że strona wygrywająca sprawę, której sąd zasądza zwrot kosztów procesu, może nie ponieść żadnych dodatkowych kosztów. Strona przegrana pokrywa natomiast koszty poniesione przez drugą stronę sporu (opłaty, koszty adwokackich - jednak nie więcej niż 2160 zł, wynagrodzenia biegłych itp.).

Gdy sąd oddali w całości wniosek rozwodowy, strona wnosząca o rozwód również będzie musiała zwrócić koszty poniesione przez drugą stronę sporu.


Zuzanna Brud

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 belk87

Mój rozwód był kosztowny, ale to dlatego, że miałem bardzo dobrego prawnika, wygrałem sprawę i rozpraw było kilka. Swoją drogą bardzo chciałbym tutaj polecić Kancelarię Grzybkowski Guzek Jackowski. Prawnik idealnie poprowadził rozprawę, był zaangażowany i wszystko poszło idealnie.

! Odpowiedz
0 8 mmaga

W Warszawie korzystałam z mec. Truszkowskiej z Kancelarii THS. Mega mi babeczka pomogła

! Odpowiedz
0 0 ~Karolina455

Osobiście korzystałam do rozwodu z usług adwokat Karoliny Liszki pracującej w GP kancelarii w Krakowie z pozytywnym skutkiem. Pomogła mi rozwiązać sprawę rozwodową z orzekaniem winy. W grę wchodziły alimenty oraz podział majątku. Sprawa została przeze mnie wygrana za co zapłaciłam około 4000 zł, a czas zamknął się w 7 miesiącach. Inwestycja w dobrego adwokata się zwróciła, ponieważ cały majątek przeszedł na mnie nie licząc oczywiście przyznanych mi alimentów. Warto skorzystać z pomocy GP w przypadku trudnych spraw.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Gunn

Jeśli wynajmuje się adwokata to trzeba zwrócić uwagę, że rozprawa na pewno zostanie dobrze poprowadzona. Dodatkowe koszty ale jednak czasem warto. Ja korzystałem z usług adwokata Cejrowskiego z Tczewa. Naprawdę człowiek profesjonalista. To co powymyślała moja żona... byłoby źle gdybym tego adwokata nie miał.

! Odpowiedz
0 3 ~karolina

Ten mecenas kowalski to dobry do spraw rodzinnych?

! Odpowiedz
21 2 ~Mariola

Ja bym poleci?a mecenasa Micha?a Kowalskiego z Poznania. Dobry fachowiec, spokojnie podchodzi do tematu.

! Odpowiedz
5 5 ~Jola

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 1 ~remirezzz

nie musisz być na rozprawie ale weź dobrego prawnika - jeśli nie znasz nikogo godnego polecenia to zobacz na stronie http://www.wybierzprawnika.com

! Odpowiedz
2 0 ~adwokatkaminski

To przykre, że od 13 lat żaden polityk nie zdecydował się na inicjatywę ustawodawczą, która urealniłaby prawo obywateli do zwrotu kosztów zastępstwa procesowe w sprawach sądowych. Przez brak zainteresowania decydentów tysiące ludzi co roku jest poszkodowanych, mimo że wygrywają sprawy, ponieważ zasada "kto przegrywa, ten płaci" jest martwa.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl