1,6650 zł
4,06% 0,0650 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IPOPEMA_Securities_Sprawozdanie_jednostkowe_H1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_IPOPEMA_Securities_Sprawozdanie_skonsolidowane_1H_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_1h19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_GK_Ipopema_Securities_1H_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_z_przegladu_Ipopema_Securities_1H_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z działalności podstawowej 59 320 44 370 13 834 10 466
II. Koszty działalności podstawowej 61 184 45 467 14 269 10 725
III. Wynik z działalności podstawowej - 1 864 - 1 097 - 435 - 259
IV. Wynik z działalności operacyjnej - 12 - 2 157 - 3 - 509
V. Wynik brutto - 733 - 2 279 - 171 - 538
VI. Wynik netto z działalności kontynuowanej - 500 - 1 904 - 117 - 449
VII. Wynik netto - 500 - 1 904 - 117 - 449
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą - w zł / EUR
VIII. - zwykły - 0,02 - 0,06 0,00 - 0,01
IX. - rozwodniony - 0,02 - 0,06 0,00 - 0,01
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 438 23 686 4 300 5 587
XI. Razem przepływy pieniężne 12 802 6 597 2 986 1 556
SKONSOLIDOWANE DANE BILANSOWE *
XII. Aktywa razem 266 555 259 698 62 289 60 395
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 166 646 166 536 39 192 38 729
XIV. Kapitały 79 620 80 407 18 725 18 699
XV. Liczba akcji - w szt. (stan na dzień bilansowy) 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,69 0,63 0,62
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z działalności podstawowej 14 932 18 084 3 482 4 266
XVIII. Koszty działalności podstawowej 16 301 18 230 3 802 4 300
XIX. Wynik z działalności podstawowej - 1 369 - 146 - 319 - 34
XX. Wynik z działalności operacyjnej 783 - 620 183 - 146
XXI. Wynik brutto 222 - 922 52 - 217
XXII. Wynik netto 478 - 601 111 - 142
XXIII. Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 - 0,02 0,00 0,00
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 445 25 689 4 535 6 059
XXV. Razem przepływy pieniężne 15 062 13 617 3 513 3 212
DANE BILANSOWE *
XXVI. Aktywa razem 208 381 215 154 49 008 50 036
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 148 652 155 787 34 960 36 230
XXVIII. Kapitały własne 56 792 56 300 13 357 13 093
XXIX. Liczba akcji - w szt. (stan na dzień bilansowy) 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,90 1,88 0,45 0,44


* dane bilansowe z 2019 r. prezentowane są na dzień 30.06.2019 r.,
natomiast dane bilansowe z 2018r. prezentowane są na 31.12.2018r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
IPOPEMA Securities_Sprawozdanie jednostkowe H1 2019.pdfIPOPEMA Securities_Sprawozdanie jednostkowe H1 2019.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities S.A. za I półrocze 2019 roku
GK IPOPEMA Securities_Sprawozdanie skonsolidowane 1H 2019.pdfGK IPOPEMA Securities_Sprawozdanie skonsolidowane 1H 2019.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities za I półrocze 2019 roku
Sprawozdanie Zarządu 1h19.pdfSprawozdanie Zarządu 1h19.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu_H1 2019
Raport biegłego z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania GK Ipopema Securities 1H 2019.pdfRaport biegłego z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania GK Ipopema Securities 1H 2019.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities za H1 2019
Raport biegłego z przeglądu_Ipopema Securities 1H 2019.pdfRaport biegłego z przeglądu_Ipopema Securities 1H 2019.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego IPOPEMA Securities S.A. za H1 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-12 Mirosław Borys Wiceprezes Zarządu
2019-09-12 Magdalena Łyp Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.