REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: wyniki finansowe

2021-04-29 17:10
publikacja
2021-04-29 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
(PL)_IFCAPITAL_SE_01.07.2020_-_31.03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
(ANG)_IFCAPITAL_SE_01.07.2020_-_31.03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 116 158
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 108 138
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 108 154
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -12 3
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 0 0
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -12 3
VIII. Aktywa razem* 4 677 4 620
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 3 6
X. Kapitał zakładowy* 10 511 2 102
XI. Liczba akcji (w szt.) 15 015 972 15 015 972
XII. Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) 0,31 0,31


* Dla
pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w
kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
(PL) IFCAPITAL SE 01.07.2020 - 31.03.2021.pdf(PL) IFCAPITAL SE 01.07.2020 - 31.03.2021.pdf Raport kwartalny za III kwartały roku obrotowego 2020/2021 w j.polskim
(ANG) IFCAPITAL SE 01.07.2020 - 31.03.2021.pdf(ANG) IFCAPITAL SE 01.07.2020 - 31.03.2021.pdf Raport kwartalny za III kwartały roku obrotowego 2020/2021 w j.angielskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Damian Patrowicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki