262,50 zł
-0,19% -0,50 zł
Inter Cars SA (CAR)

Powołanie członków Zarządu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Powołanie członków Zarządu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 września 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać z dniem dzisiejszym dwóch nowych członków Zarządu Spółki: pana Tomáša Kaštila oraz pana Piotra Zamorę, obydwu na okres bieżącej wspólnej czteroletniej kadencji Zarządu Spółki, która rozpoczęła się w dniu 11 grudnia 2014 r. Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że w skład Zarządu Spółki będzie wchodzić siedem osób.
W przedsiębiorstwie Spółki pan Tomáš Kaštil będzie nadzorował działalność operacyjną zagranicznych spółek zależnych Spółki, natomiast pan Piotr Zamora będzie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego Spółki.
Życiorysy powołanych dzisiaj członków Zarządu, zawierające informację na temat posiadanego przez nich wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani dzisiaj członkowie Zarządu Spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. oraz nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie są oni wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Życiorysy powołanych członków Zarządu:
Tomáš Kaštil – członek Zarządu
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, Republika Czeska, gdzie studiował handel międzynarodowy oraz stosunki międzynarodowe i dyplomację. Ukończył również wydział prawa Uniwersytetu Karola w Pradze.
Pan Tomáš Kaštil związany jest z Grupą Kapitałową Spółki od 2004 roku, kiedy jako country manager rozpoczął kierowanie działalnością Inter Cars na terenie Republiki Czeskiej. W latach 2005-2008 country manager w spółkach zależnych Spółki na terytorium Republiki Czeskiej i Słowacji. W latach 2008-2016 pan Tomáš Kaštil nadzorował działalność handlowo-operacyjną spółek zależnych Spółki w klastrze południowym, tj. w Republice Czeskiej, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Mołdawii, Chorwacji, Słowenii i we Włoszech. Od 2013 roku do dnia powołania w skład Zarządu Spółki pełnił funkcję prokurenta Spółki. Obecnie pozostaje również członkiem zarządu spółek zależnych Spółki: Inter Cars Česká republika s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska, oraz Inter Cars Slovenská republika s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja.
W latach 2000-2004 pan Tomáš Kaštil związany był z czeskim odziałem firmy Elit, dystrybutora części motoryzacyjnych, gdzie pełnił m.in. funkcje zastępcy dyrektora sprzedaży i zastępcy dyrektora ds. zarządzania produktem.
Od 2013 roku pan Tomáš Kaštil zaangażowany jest w projekt społeczny Wyspa Nadziei (Island of Hope), obejmujący wsparcie dla lokalnej społeczności na wyspie Rusinga, Jezioro Wiktorii, Kenia.
Piotr Zamora – członek Zarządu
Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uzyskał również kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Od stycznia 2013 roku pan Piotr Zamora jest Dyrektorem Finansowym Spółki, zaś od stycznia 2013 roku do września 2016 roku pełnił również funkcję prokurenta Spółki.
Zatrudniony w Spółce od września 2008 roku, w latach 2008-2013 na stanowisku Zastępcy Dyrektora Finansowego ds. Sprawozdawczości i Kontrolingu. Od maja 2012 roku jest również członkiem zarządu Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.
Karierę zawodową pan Piotr Zamora rozpoczął w 1994 roku w Domu Maklerskim Penetrator. Następnie w Deloitte & Touche Audyt Polska, gdzie pracował w latach 1996-1997. Od 1997 roku do 2008 roku związany był z działem audytu firmy KPMG w Polsce oraz we Francji w latach 2001-2002 – w latach 2002-2008 na stanowisku senior managera w dziale audytu KPMG Audyt Polska.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne, art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-26 Robert Kierzek Prezes Zarządu
2016-09-26 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl