REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży nieruchomości

2022-01-18 23:10
publikacja
2022-01-18 23:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-18
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 w sprawie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie w okolicy ul. Jana Pawła II, Al. Kraśnickiej oraz ul. Gęsiej [Nieruchomość] na których ma być zrealizowana inwestycja parku handlowego o nazwie Węglin Retail Park [Inwestycja], Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 18 stycznia 2022 r. pomiędzy spółką zależną tj. Węglin Retail Park sp. z o.o. [Spółka Zależna] oraz spółką zajmującą się obsługą rynku nieruchomości [Kupujący] zawarta została umowa sprzedaży Nieruchomości [Umowa] za cenę ok. 17 mln zł netto tj. ok. 21 mln zł brutto.
Emitent informuje iż ww. Umowa przenosi na Kupującego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych wcześniej przez Spółkę Zależną umów najmu i przedwstępnej umowy sprzedaży lokali znajdujących się w Inwestycji, umowy na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego Inwestycji oraz umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie Inwestycji i częściowej infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Inwestycji, o których Emitent informował w przekazanych do publicznej wiadomości raportach bieżących. Wydanie Nieruchomości w posiadanie Kupującego nastąpiło w dniu dzisiejszym.
Emitent informuje, iż Kupujący nie jest podmiotem powiązanym dla Emitenta, ani Spółki Zależnej a pozostałe warunki Umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Dodatkowo w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2021 w sprawie zawarcia przez Spółkę Zależną z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą [Pożyczkodawca] umowy pożyczki w kwocie ok. 8 mln zł w celu sfinansowania Inwestycji, Emitent informuje, iż w dniu 18 stycznia 2022 roku w związku ze spłatą przez Spółkę Zależną wszystkich zobowiązań wobec Pożyczkodawcy oraz w wykonaniu zobowiązania do powrotnego przeniesienia własności części ww. Nieruchomości wynikającego z umowy przeniesienia własności na zabezpieczenie wierzytelności pożyczkowych zabezpieczającej ww. pożyczkę, zawarł z nim umowę zwrotnego przeniesienia części własności Nieruchomości. Środki na spłatę ww. pożyczki pochodzą z ww. sprzedaży Nieruchomości która nastąpiła w dniu dzisiejszym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-18 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2022-01-18 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki