INTEGER.PL S.A.: Zawarcie przez Emitenta istotnych umów.

2017-06-28 19:04
publikacja
2017-06-28 19:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-28
Skrócona nazwa emitenta
INTEGER.PL S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta istotnych umów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego uchwalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta uchwałą nr 17 w dniu 1 czerwca 2017 roku, zmienioną następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27 czerwca 2017 roku oraz w związku z objęciem przez AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. ("AI Prime") w dniu 27 czerwca 2017 roku wyemitowanych 5.110.653 akcji serii N, 1.030.085 akcji serii O oraz 4.666.343 akcji serii P, Emitent zawarł następujące umowy:

- umowa z dnia 28 czerwca 2017 roku, której przedmiotem było wniesienie przez AI Prime wkładu niepieniężnego w postaci 4.854.360 akcji zwykłych spółki pod firmą Inpost Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000536554) o łącznej wartości 50.474.178,97 złotych, na poczet opłacenia wyemitowanych przez Emitenta 1.030.085 zwykłych akcji imiennych serii O, o numerach od 1 do 1.030.085, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.030.085,00 złotych. Przejście własności akcji nastąpi z chwilą wykonania przez dom maklerski dyspozycji transferu akcji złożonej w domu maklerskim przez AI Prime w dniu 28 czerwca 2017 roku. W pozostałym zakresie umowa nie zawiera specyficznych postanowień, w tym takich które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych i nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu. Umowa została uznana za istotną z uwagi na jej znaczącą wartość oraz kluczowe znaczenie spółki Inpost S.A. dla działalności grupy kapitałowej Emitenta;

- umowa z dnia 28 czerwca 2017 roku, której przedmiotem było wniesienie przez AI Prime wkładu niepieniężnego w postaci 179.452 udziałów w spółce Easypack sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000418380) o łącznej wartości 228.650.827,83 złotych, na poczet opłacenia wyemitowanych przez Emitenta 4.666.343 zwykłych akcji imiennych serii P, o numerach od 1 do 4.666.343, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4.666.343,00 złotych. Przejście własności udziałów nastąpiło z chwilą zawarcia umowy.
W pozostałym zakresie umowa nie zawiera specyficznych postanowień, w tym takich które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych i nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu. Umowa została uznana za istotną z uwagi na jej znaczącą wartość;

O podwyższeniu kapitału zakładowego Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym po jego rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-28 Rafał Brzoska Prezes Zarządu
2017-06-28 Marcin Pulchny Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki