REKLAMA

INFOSCAN S.A.: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych

2021-10-19 19:32
publikacja
2021-10-19 19:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-19
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 41/2021 w sprawie bezterminowego zawieszenia negocjacji ws. połączenia Emitenta z Movie Games Mobile S.A. („MGM”) oraz ESPI nr 42/2021 w sprawie zakończenia w/w negocjacji, informuje że podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych wspierających rozwój Spółki, w tym m.in. możliwości pozyskania nowego inwestora, dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy lub przejęcia albo połączenia z podmiotem prowadzącym działalność w atrakcyjnej branży.

Z uwagi na fakt, iż Emitent podjął szereg czynności przygotowujących go do procesu połączenia z MGM; w tym dokonał sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz ze spółkami zależnymi, przeprowadził emisję akcji serii N w celu dokapitalizowania Spółki, doprowadził do spłaty wszystkich zobowiązań, a także zakończył działalność operacyjną, jest przygotowany do rozpoczęcia procesu połączenia z innym podmiotem.

Celem przeglądu będzie wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, jakim jest rozwój prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-19 Kamil Gaworecki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki