REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-14 17:08
publikacja
2021-01-14 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-14
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021:
1. Raport roczny za 2020 rok – 14 kwietnia 2021 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 12 maja 2021 r.
3. Raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 29 września 2021 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 10 listopada 2021 r.


Emitent informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2021 roku.

Emitent w związku z raportem nr 18/2020 z dnia 24.09.2020 r. potwierdza, że nie ma obowiązku sporządzania raportów skonsolidowanych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-14 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2021-01-14 Adam Wojacki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki