REKLAMA

IDM SA: Rezygnacja osoby nadzorującej

2023-01-18 22:47
publikacja
2023-01-18 22:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Rezygnacja osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
IDM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka lub IDM SA) działając na podstawie § 5 pkt. 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) informuje, że:
1. w dniu 18 stycznia 2023 r. Pan Andrzej Łaszkiewicz złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
2. rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 18 stycznia 2023 r.,
3. jako przyczynę rezygnacji Pan Andrzej Łaszkiewicz podał plany ubiegania się powołanie w skład Zarząd IDM SA.

Zarząd IDM SA informuje, że w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Łaszkiewicza skład Rady Nadzorczej Spółki uległ zmniejszeniu z sześciu do pięciu członków.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-18 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki