10,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
IBSM S.A. (IBS)

Umowa sprzedaży obligacji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-31
Skrócona nazwa emitenta
IBSM S.A.
Temat
Umowa sprzedaży obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, ze spółką Venuer Immobilier SA z siedzibą w Nyon (Konfederacja Szwajcarska) („VENUER”), została zawarta oraz wykonana umowa sprzedaży obligacji („Umowa”).

Na podstawie Umowy Spółka zbyła na rzecz VENUER, w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich, własność:
1) wyemitowanych w dniu 1 kwietnia 2019 r. 9.787 (dziewięciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu siedmiu) sztuk zwykłych, imiennych, 9-miesięcznych, mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, obligacji serii C, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.787.000,00 zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), oprocentowanych oprocentowaniem stałym, aktualnie w wysokości 12% (dwanaście procent) w stosunku rocznym („Obligacje 1”), wyemitowanych przez spółkę pod firmą Duo Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa (KRS: 0000600398, NIP: 521-372-17-43, REGON: 0000600398) („Emitent 1”), wraz z wszelkimi prawami wynikającymi lub związanymi z powyższymi Obligacjami 1, w tym w szczególności roszczeniem o zapłatę przez Emitenta niewypłaconej dotychczas premii (odsetek) od Obligacji 1;
2) wyemitowanych w dniu 1 stycznia 2019 r. 9.580 (dziewięciu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu) sztuk zwykłych, imiennych, 5-letnich, mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, obligacji serii B, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.580.000,00 zł (dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), oprocentowanych oprocentowaniem stałym, w wysokości 3% (trzy procent) w stosunku rocznym („Obligacje 2”), wyemitowanych przez spółkę pod firmą Liberis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa (KRS: 0000600387, NIP: 521-372-17-37, REGON: 363684572) („Emitent 2”), wraz z wszelkimi prawami wynikającymi lub związanymi z powyższymi Obligacjami 2, w tym w szczególności roszczeniem o zapłatę przez Emitenta niewypłaconej dotychczas premii (odsetek) od Obligacji 2.

Bezpośrednio po zawarciu Umowy Spółka wydała VENUER odcinki zbiorowe obejmujące wszystkie Obligacje 1 oraz Obligacje 2, a ponadto Spółka wraz z VENUER zawiadomiły wspólnie Emitenta 1 oraz Emitenta 2 o sprzedaży Obligacji 1 oraz Obligacji 2.

Na potrzeby Umowy Spółka oraz VENUER ustaliły wartość Obligacji 1, wraz z wszelkimi prawami wynikającymi lub związanymi z Obligacjami 1, na kwotę w wysokości 12.200.000,00 zł (dwanaście milionów dwieście tysięcy złotych), zaś Obligacji 2, wraz z wszelkimi prawami wynikającymi lub związanymi z Obligacjami 2, na kwotę w wysokości 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), i za takie kwoty, z odroczonym terminem płatności do 31 grudnia 2020 roku, VENUER nabyła Obligacje 1 oraz Obligacje 2 od Spółki. Umowa nie zawiera postanowień wprowadzających kary umowne, ani innych zabezpieczeń. Treść Umowy nie odbiega od standardów rynkowych dla takich transakcji.

Dodatkowo Spółka zobowiązała się do uczestniczenia w procesie renegocjacji terminu zapadalności oraz zmiany warunków emisji Obligacji 1 i Obligacji 2.

Informację podano z uwagi na wartość transakcji oraz jej wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-31 Tomasz Wardyn Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.