REKLAMA

HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK: Udzielenie poręczenia

2007-12-12 07:02
publikacja
2007-12-12 07:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2007
Data sporządzenia: 2007-12-11
Skrócona nazwa emitenta
HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK
Temat
Udzielenie poręczenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HYDROBUDOWY Włocławek S.A. ("Poręczyciel") z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż w dniu 11 grudnia 2007 roku złożył oświadczenie o udzieleniu poręczenia na rzecz wszystkich posiadaczy Obligacji Serii B (łącznie oraz każdemu z osobna), które zostaną wyemitowane przez Spółkę PBG S.A. ("Emitent Obligacji") z siedzibą w Wysogotowie.
Poręczenie jest bezwarunkowe oraz nieodwołalne i obejmuje zobowiązania Spółki PBG S.A. wynikające z wykupu obligacji, które powstaną w przyszłości, a w szczególności zobowiązania z tytułu zapłaty świadczeń pieniężnych z obligacji, odsetek ustawowych naliczanych w przypadku opóźnienia w zapłacie zobowiązań z tytułu wykupu Obligacji oraz innych kosztów.
Poręczyciel ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z Emitentem Obligacji za zobowiązania wynikające z wykupu obligacji do kwoty 240 mln. zł. Poręczenie zostało udzielone na okres do 15 maja 2011.

HYDROBUDOWA Włocławek S.A. jest podmiotem zależnym od Emitenta Obligacji.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.7 – Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-12-11 Bartosz Basa osoba upoważniona
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki