REKLAMA

HYDROBUDOWA POLSKA: Udzielenie poręczenia

2008-01-14 18:41
publikacja
2008-01-14 18:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2008
Data sporządzenia: 2008-01-14
Skrócona nazwa emitenta
HYDROBUDOWA POLSKA
Temat
Udzielenie poręczenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Poręczyciel") z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż w dniu 14 stycznia 2007 roku złożył oświadczenie o udzieleniu poręczenia za zobowiązania Spółki PBG S.A. ("Kredytobiorca") wynikające z zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie umowy kredytu z dnia 11 stycznia 2008 roku, na podstawie której Bank udzielił firmie: PBG S.A. kredytu w wysokości 18.700.000,00 złotych.

Poręczyciel ponosi wraz z Kredytobiorcą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy kredytu. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 30 września 2013 roku.

Na podstawie art. 97 ust.1 i 2 ustawy Prawo bankowe HYDROBUDOWA POLSKA S.A. poddaje się egzekucji roszczeń Banku wynikających z tytułu niniejszego poręczenia do kwoty: 28.050.000,00 złotych przy czym Bank może wystąpić o nadanie temu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30.09.2016 roku.

HYDROBUDOWA POLSKA S.A. jest podmiotem zależnym od Spółki PBG S.A.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.7 – Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-01-14 Bartosz Basa osoba upoważniona
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki