REKLAMA

HORTICO: Zawarcie umowy z audytorem na badanie sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024

2023-10-31 14:55
publikacja
2023-10-31 14:55
Zarząd HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2023 informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 31.10.2023 r. z biegłym rewidentem GOAUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Opolska 123A/2, 52-204 Wrocław, wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4225, umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego HORTICO SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2023 i 2024.

Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta w Uchwale nr 4 z dnia 24.10.2023 r.

W dniu 31.10.2023 r. z biegłym rewidentem GOAUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zostały także podpisane umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024 spółek zależnych PNOS Sp. z o.o. i Ogrofol Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki